Botgöring i Tyskland inför reformationsminnet 2017

Inför reformationsminnet 2017 skall kyrkorna påminna om de sår som de tillfogat varandra. Därför skall det i de katolska stiften och i de evangeliska landskyrkornas på kvällen den andra söndagen i fastan hållas ekumeniska gudstjänster, enligt vad den evangeliske biskopen i Kassel Martin Hein [bilden] i onsdags sade i Würzburg. Han hoppas att katolikerna efter denna healing of memories kan förstå varför protestanterna gläder sig. ”Vi firar 2017 med gott samvete, men vi firar det inte triumfalistiskt, inte heller nationalistiskt.”

Ekumeniken är en ”framgångshistoria” sade Hein vid presentationen av en gemensam studie från en arbetsgrupp av evangeliska och katolska teologer (ÖAK). Gruppen är enig om att det intensiva ekumeniska arbetet och kyrkornas mångsidiga samarbete har lett till att med tiden det gemensamma ”vida överväger i jämförelse med de kvarstående skillnaderna”.

I dokumentet betonas de ömsesidiga framstegen, sade utgivaren av det redan i fjol utkomna skriften, den katolska teologen i Münster Dorothea Sattler [bilden]. Detta framgår av uttalanden från Andra Vatikankonciliet (1962–65), till exempel alla döptas allmänna prästadöme eller den nya uppskattningen av Bibeln. Den praktiserade katolicismen berikar också den evangeliska kyrkan. Tillsammans med kyrkohistorikern Volker Leppin har Dorothea Sattler på Herder Verlag gett ut boken Reformation 1517–2017: Ökumenische Perspektive. Boken har redan översatts till engelska.

Samtidigt så förtiger inte texten de bestående skillnaderna, som utmaningarna från äktenskap mellan två konfessioner eller bristen på gemenskap i firandet av eukaristi och nattvard, sade Sattler vidare. Arbetsgruppen har därför ålagt sig att gå vidare på ”den mödosamma vägen till konsensus genom lärosamtal”, betonade kardinalen av Mainz, Karl Lehmann. Biskopen sade att målet är den synliga kyrkogemenskapen.

Frågan om det nu firas ett reformationsjubileum eller ett reformationsminne, hålls öppen i dokumentet, sade Sattler. Det handlar inte om att inrikta sig endast på en historisk händelse. I centrum står det ständiga behovet av reform i alla kyrkor.

Kathpress 2015-03-25

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Inför reformationsminnet 2017 skall kyrkorna påminna om de sår som de tillfogat varandra. Därför skall det i de katolska stiften och i de evangeliska landskyrkornas på kvällen den andra söndagen i fastan hållas ekumeniska gudstjänster, enligt vad den evangeliske biskopen i Kassel Martin Hein [bilden] i onsdags sade i Würzburg. Han hoppas att katolikerna efter denna healing of memories kan förstå varför protestanterna gläder sig. ”Vi firar 2017 med gott samvete, men vi firar det inte triumfalistiskt, inte heller nationalistiskt.”

Ekumeniken är en ”framgångshistoria” sade Hein vid presentationen av en gemensam studie från en arbetsgrupp av evangeliska och katolska teologer (ÖAK). Gruppen är enig om att det intensiva ekumeniska arbetet och kyrkornas mångsidiga samarbete har lett till att med tiden det gemensamma ”vida överväger i jämförelse med de kvarstående skillnaderna”.

I dokumentet betonas de ömsesidiga framstegen, sade utgivaren av det redan i fjol utkomna skriften, den katolska teologen i Münster Dorothea Sattler [bilden]. Detta framgår av uttalanden från Andra Vatikankonciliet (1962–65), till exempel alla döptas allmänna prästadöme eller den nya uppskattningen av Bibeln. Den praktiserade katolicismen berikar också den evangeliska kyrkan. Tillsammans med kyrkohistorikern Volker Leppin har Dorothea Sattler på Herder Verlag gett ut boken Reformation 1517–2017: Ökumenische Perspektive. Boken har redan översatts till engelska.

Samtidigt så förtiger inte texten de bestående skillnaderna, som utmaningarna från äktenskap mellan två konfessioner eller bristen på gemenskap i firandet av eukaristi och nattvard, sade Sattler vidare. Arbetsgruppen har därför ålagt sig att gå vidare på ”den mödosamma vägen till konsensus genom lärosamtal”, betonade kardinalen av Mainz, Karl Lehmann. Biskopen sade att målet är den synliga kyrkogemenskapen.

Frågan om det nu firas ett reformationsjubileum eller ett reformationsminne, hålls öppen i dokumentet, sade Sattler. Det handlar inte om att inrikta sig endast på en historisk händelse. I centrum står det ständiga behovet av reform i alla kyrkor.

Kathpress 2015-03-25