Prins Charles står upp för Mellanösterns förföljda kristna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vem är den mest respektingivande försvararen av de förföljda kristna i världen? Många skulle nämna påven Franciskus, som uttalat dundrande fördömanden av angreppen på de troende ända sedan han tillträdde. Men en annan kandidat håller på att växa fram: den överraskande gestalten är ingen mindre än den brittiske tronföljaren.

Medierna har knappast uppmärksammat att prinsen av Wales fått ytterligare en sak att kämpa för, med en lidelse lika stark som den han ådagalagt för arkitektur och miljö, nämligen de förföljda kristna i Mellanöstern. Allt eftersom regionen håller på att upplösas, torde hans regeringstid komma att domineras av detta faktum.

Kort efter att IS-milisen slaktade 21 kristna på en strand i Libyen, startade den koptiska kyrkan i Storbritannien en vädjan om hjälp till offrens barn. Den fick omedelbart en stark tillskyndare i prins Charles, som kontaktade kopterna utan påtryckningar från något håll och skrev ett kondoleansbrev till den koptiske påven Tawadros II.

Biskop Angaelos, överhuvud för den koptiska kyrkan i Storbritannien säger att prins Charles ville donera pengar av en känsla av solidaritet och var glad att detta fick publicitet i syfte att väcka uppmärksamhet, ett sätt att visa för andra att det var legitimt att stödja kyrkan. Prins Charles tog kontakt med kopter 2013, strax efter den värsta förföljelsen av kristna på århundraden. Händelserna uppmärksammades knappt i brittisk press och bagatelliserades rentav av USA:s utrikesdepartement. Kopterna kände sig övergivna av sina vänner och värnlösa inför sina fiender. […]

Prinsen har också hjälpt andra östkyrkor i fara. I september 2014 gav han en donation till organisationen Aid for the Church in Need (ACN) avsedd för dess kampanj att bistå de troende i Irak och Syrien. Han skrev ett brev till den kaldéiske patriarken Louis Raphael Sako, i vilket att uttryckte sin förtvivlan över händelserna i Irak. […]

I december 2014 gjorde han ett uttalande på video i samband med publiceringen av ACN:s rapport om religionsfriheten i världen. Han talade om sin växande förtvivlan över situationen på Niniveh-slätten i Irak, där IS-milisen drivit bort kristna, yazider och ”otrogna” muslimer. […]

I samma månad gjorde han två besök i syriska församlingar, vars trosfränder riskerar utsättas för ett folkmord. I en syrisk-ortodox kyrka sade han: ”Jag har blivit oerhört skakad inför de fasansfulla bilderna av våld och brutalitet från Mellanöstern – där kristendomen föddes – som Syrien, där den helige Paulus predikade och där kristna levat i fred med sina grannar i när 2000 år.

John Pontifex, presstalesman för ACN, säger att prinsen är oerhört insatt i dessa frågor. ”Han har imponerande kunskaper och känner väl till allt som rör de olika konfessionerna. Hans förståelse är mycket större än vad folk i allmänhet inser.” […] ”I en tid som kännetecknas av religiös analfabetism och där folk saknar självförtroende när det gäller att tala om religion, ser vi här en person som vet vad det handlar om och vilken roll kristendomen har som brobyggare.” […]

Catherine Mayer, som skrivit en biografi om prins Charles, säger att om någon gestalt kan bidra till att rädda Mellanöstern, så är det just han. ”Han betraktar islam som en del av samma tradition som judendomen och kristendomen […] De har samma syn på världen och behovet av tron. Han betraktar den moderna andan som profan – anti-sakral.”

Ed Westposted, Catholic Herald, 2015-03-26

Artikeln kan läsas i dess helhet via denna länk här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vem är den mest respektingivande försvararen av de förföljda kristna i världen? Många skulle nämna påven Franciskus, som uttalat dundrande fördömanden av angreppen på de troende ända sedan han tillträdde. Men en annan kandidat håller på att växa fram: den överraskande gestalten är ingen mindre än den brittiske tronföljaren.

Medierna har knappast uppmärksammat att prinsen av Wales fått ytterligare en sak att kämpa för, med en lidelse lika stark som den han ådagalagt för arkitektur och miljö, nämligen de förföljda kristna i Mellanöstern. Allt eftersom regionen håller på att upplösas, torde hans regeringstid komma att domineras av detta faktum.

Kort efter att IS-milisen slaktade 21 kristna på en strand i Libyen, startade den koptiska kyrkan i Storbritannien en vädjan om hjälp till offrens barn. Den fick omedelbart en stark tillskyndare i prins Charles, som kontaktade kopterna utan påtryckningar från något håll och skrev ett kondoleansbrev till den koptiske påven Tawadros II.

Biskop Angaelos, överhuvud för den koptiska kyrkan i Storbritannien säger att prins Charles ville donera pengar av en känsla av solidaritet och var glad att detta fick publicitet i syfte att väcka uppmärksamhet, ett sätt att visa för andra att det var legitimt att stödja kyrkan. Prins Charles tog kontakt med kopter 2013, strax efter den värsta förföljelsen av kristna på århundraden. Händelserna uppmärksammades knappt i brittisk press och bagatelliserades rentav av USA:s utrikesdepartement. Kopterna kände sig övergivna av sina vänner och värnlösa inför sina fiender. […]

Prinsen har också hjälpt andra östkyrkor i fara. I september 2014 gav han en donation till organisationen Aid for the Church in Need (ACN) avsedd för dess kampanj att bistå de troende i Irak och Syrien. Han skrev ett brev till den kaldéiske patriarken Louis Raphael Sako, i vilket att uttryckte sin förtvivlan över händelserna i Irak. […]

I december 2014 gjorde han ett uttalande på video i samband med publiceringen av ACN:s rapport om religionsfriheten i världen. Han talade om sin växande förtvivlan över situationen på Niniveh-slätten i Irak, där IS-milisen drivit bort kristna, yazider och ”otrogna” muslimer. […]

I samma månad gjorde han två besök i syriska församlingar, vars trosfränder riskerar utsättas för ett folkmord. I en syrisk-ortodox kyrka sade han: ”Jag har blivit oerhört skakad inför de fasansfulla bilderna av våld och brutalitet från Mellanöstern – där kristendomen föddes – som Syrien, där den helige Paulus predikade och där kristna levat i fred med sina grannar i när 2000 år.

John Pontifex, presstalesman för ACN, säger att prinsen är oerhört insatt i dessa frågor. ”Han har imponerande kunskaper och känner väl till allt som rör de olika konfessionerna. Hans förståelse är mycket större än vad folk i allmänhet inser.” […] ”I en tid som kännetecknas av religiös analfabetism och där folk saknar självförtroende när det gäller att tala om religion, ser vi här en person som vet vad det handlar om och vilken roll kristendomen har som brobyggare.” […]

Catherine Mayer, som skrivit en biografi om prins Charles, säger att om någon gestalt kan bidra till att rädda Mellanöstern, så är det just han. ”Han betraktar islam som en del av samma tradition som judendomen och kristendomen […] De har samma syn på världen och behovet av tron. Han betraktar den moderna andan som profan – anti-sakral.”

Ed Westposted, Catholic Herald, 2015-03-26

Artikeln kan läsas i dess helhet via denna länk här