USA-biskopar med flera kritiserar inlåsning av migrantfamiljer

Katolska biskopar och andra religiösa företrädare i USA är starkt kritiska mot att migrant- och flyktingfamiljer placeras i häkte. Detta beteende är ”vettlöst och författningsvidrigt” och en skamfläck i Amerikas migrationshistoria”, betonade Eusebio Elizondo [bilden], ordförande för migrationskommissionen inom den amerikanska biskopskonferensen, efter studiebesök under helgen av katolska och lutherska biskopar i fängelset i lilla staden Dilley i Texas, vid gränsen till Mexiko.

Sedan förra sommaren har USA:s gränsskyddsmyndigheter hållit flera hundra familjer, som flytt undan våldet i Centralamerika, i häkte i uppehållscentra i delstaterna New Mexico, Texas och Pennsylvania, efter det att de gripits i samband med att de korsat gränsen. Biskop Elizondo varnade för att särskilt de inblandade barnen därigenom ska ha tagit emotionell och psykisk skada.

Just ödet för flyktingar med särskilt skyddsbehov – som exempelvis traumatiserade mödrar och deras barn – var något som den lokale biskopen i San Antonio i Texas, Gustavo Garcia-Siller, pekade på. De har försökt fly från förföljelse i sina hemländer och hamnat i fängelse i USA. ”En stor nation som USA vill inte veta av att man spärrar in dessa stackars människor i avskräckande syfte”, menade ärkebiskopen.

Biskoparna kräver av USA:s regering att omedelbart sluta med häktespolitiken och hitta humana alternativ, som ger flyktingar tillgång till exempelvis rättshjälp. Ett samhälles karaktär visar sig till sist i umgänget med de svagaste, menar de kyrkliga företrädarna.

Kathpress 2015-03-30