Antje Jackelén träffade påven för en stund sedan

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dag på förmiddagen, måndag den 4 maj, mottogs Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén i audiens av påven Franciskus i Vatikanen.

Här följer Vatikanradions första rapport om deras möte. Ett mera utförligt reportage med en intervju med Jackelén kommer ikväll, efter det att hon i eftermiddag också träffat kardinal Kurt Koch, som är chef för det Påvliga rådet för de kristnas enhet.

Påven tar emot Antje Jackelén ”Vi får inte undvika de känsliga frågorna”

Klockan 10 på måndagen tog påven Franciskus emot den svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén under en privat audiens i Vatikanen.

I sitt tal till ärkebiskopen utgick påven Franciskus från den katolska kyrkans syn på ekumenik när han nämnde att kyrkan förra året ”firade 50-årsdagen av det Andra Vatikankonciliets dekret om ekumenik, Unitatis redintegratio, som förblir den viktigaste referenspunkten för den katolska kyrkans ekumeniska engagemang”.

Påven påminde om att dekretet säger att ekumenik inte kan ignoreras, och att det uppmanar alla katoliker att ta in på enhetens väg, ”för att övervinna splittringen mellan kristna, en splittring som inte bara öppet går emot Kristi vilja, utan är en skandal i världen”.

Påven sa att man här pekar på att skilda kristna kyrkor inte bör uppfattas som motståndare eller konkurrenter, utan ses som bröder och systrar i tron. ”Katoliker och lutheraner är skyldiga att främja enhet i stiften”, sa påven och ”fastän det finns mycket att göra på det sakramentala och kyrkliga planet, för en full synlig enhet i tron, kan vi vara säkra på att den Helige Anden underlättar och styrker den andliga ekumeniken och den teologisk dialogen”.

Påven passade även på att nämna ett senare dokument med titeln ”Från konflikt till gemenskap. Den lutherska-katolska gemensamma åminnelsen av reformationen under 2017”, som den luthersk-katolska kommissionen för enhet har gett ut, och han sa att han hoppades att det skulle vara ”ytterligare ett steg på enhetens väg”.

Påven Franciskus nämnde sedan vidare de kristna i världen som är förföljda för sin tro, och som är i behov av vår uppmärksamhet och som ”driver oss att växa i broderlig gemenskap”.

Vidare nämnde påven andra utmaningar ”av brådskande aktualitet – frågan om det mänskliga livets värdighet, att livet alltid respekteras, liksom frågor som är relaterade till familjen, äktenskapet och sexualitet vilka inte kan tystas ner eller ignoreras av rädsla för att äventyra den ekumeniska konsensus som redan har uppnåtts. Det vore synd om nya konfessionella splittringar stabiliserade sig i dessa viktiga frågor.”

I slutet av sitt tal tackade påven igen för besöket och uttryckte sitt hopp om ”ett ökat samarbete mellan lutheraner och katoliker”, och bad Herren välsigna Svenska kyrkans församlingar.

Sedan tillade påven två saker, för det första att han ville tacka den svenska kyrkan för mottagandet av många sydamerikanska invandrare under diktaturerna, och för det andra att Antje Jackelen hade nämnt påven Franciskus´ gode vän, pastor Anders Root: som han undervisade tillsammans med i Argentina. ”Han hjälpte mig så mycket i det andliga livet.” Den svenske pastorn undervisade i luthersk teologi, i Argentina, men återvände till Sverige och avled för tre år sedan.

https://sv.radiovaticana.va/news/2015/05/04/p%C3%A5ven_tar_emot_antje_jackel%C3%A9n_vi_f%C3%A5r_inte_undvika_de_k%C3%A4nsliga_fr%C3%A5gorna/1141552

Från Signums hemsida:

Kardinal Kurt Koch har tidigare tolkat dokumentet ”From Conflict to Communion” på det viset att dokumentet uppmanar till tre steg: bot, tacksamhet och hopp. Det första steget, att se klart på historien och erkänna skuld får inte hoppas över, menar Koch. Se till exempel Signums hemsida från oktober 2013, via denna länk här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dag på förmiddagen, måndag den 4 maj, mottogs Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén i audiens av påven Franciskus i Vatikanen.

Här följer Vatikanradions första rapport om deras möte. Ett mera utförligt reportage med en intervju med Jackelén kommer ikväll, efter det att hon i eftermiddag också träffat kardinal Kurt Koch, som är chef för det Påvliga rådet för de kristnas enhet.

Påven tar emot Antje Jackelén ”Vi får inte undvika de känsliga frågorna”

Klockan 10 på måndagen tog påven Franciskus emot den svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén under en privat audiens i Vatikanen.

I sitt tal till ärkebiskopen utgick påven Franciskus från den katolska kyrkans syn på ekumenik när han nämnde att kyrkan förra året ”firade 50-årsdagen av det Andra Vatikankonciliets dekret om ekumenik, Unitatis redintegratio, som förblir den viktigaste referenspunkten för den katolska kyrkans ekumeniska engagemang”.

Påven påminde om att dekretet säger att ekumenik inte kan ignoreras, och att det uppmanar alla katoliker att ta in på enhetens väg, ”för att övervinna splittringen mellan kristna, en splittring som inte bara öppet går emot Kristi vilja, utan är en skandal i världen”.

Påven sa att man här pekar på att skilda kristna kyrkor inte bör uppfattas som motståndare eller konkurrenter, utan ses som bröder och systrar i tron. ”Katoliker och lutheraner är skyldiga att främja enhet i stiften”, sa påven och ”fastän det finns mycket att göra på det sakramentala och kyrkliga planet, för en full synlig enhet i tron, kan vi vara säkra på att den Helige Anden underlättar och styrker den andliga ekumeniken och den teologisk dialogen”.

Påven passade även på att nämna ett senare dokument med titeln ”Från konflikt till gemenskap. Den lutherska-katolska gemensamma åminnelsen av reformationen under 2017”, som den luthersk-katolska kommissionen för enhet har gett ut, och han sa att han hoppades att det skulle vara ”ytterligare ett steg på enhetens väg”.

Påven Franciskus nämnde sedan vidare de kristna i världen som är förföljda för sin tro, och som är i behov av vår uppmärksamhet och som ”driver oss att växa i broderlig gemenskap”.

Vidare nämnde påven andra utmaningar ”av brådskande aktualitet – frågan om det mänskliga livets värdighet, att livet alltid respekteras, liksom frågor som är relaterade till familjen, äktenskapet och sexualitet vilka inte kan tystas ner eller ignoreras av rädsla för att äventyra den ekumeniska konsensus som redan har uppnåtts. Det vore synd om nya konfessionella splittringar stabiliserade sig i dessa viktiga frågor.”

I slutet av sitt tal tackade påven igen för besöket och uttryckte sitt hopp om ”ett ökat samarbete mellan lutheraner och katoliker”, och bad Herren välsigna Svenska kyrkans församlingar.

Sedan tillade påven två saker, för det första att han ville tacka den svenska kyrkan för mottagandet av många sydamerikanska invandrare under diktaturerna, och för det andra att Antje Jackelen hade nämnt påven Franciskus´ gode vän, pastor Anders Root: som han undervisade tillsammans med i Argentina. ”Han hjälpte mig så mycket i det andliga livet.” Den svenske pastorn undervisade i luthersk teologi, i Argentina, men återvände till Sverige och avled för tre år sedan.

https://sv.radiovaticana.va/news/2015/05/04/p%C3%A5ven_tar_emot_antje_jackel%C3%A9n_vi_f%C3%A5r_inte_undvika_de_k%C3%A4nsliga_fr%C3%A5gorna/1141552

Från Signums hemsida:

Kardinal Kurt Koch har tidigare tolkat dokumentet ”From Conflict to Communion” på det viset att dokumentet uppmanar till tre steg: bot, tacksamhet och hopp. Det första steget, att se klart på historien och erkänna skuld får inte hoppas över, menar Koch. Se till exempel Signums hemsida från oktober 2013, via denna länk här