Påven om manligt och kvinnligt i äktenskap och samhälle

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med ett ökande antal barn som växer upp i trasiga familjer betraktar unga människor i dag äktenskapet som en väg till misslyckande – så påven Franciskus säger att det är dags för de kristna att återupprätta tron på familjen. ”Det mest övertygande vittnesbördet om det kristna äktenskapets välsignelse är att kristna makar och familjer visar att de lever ett gott liv”, sade påven till de ungefär 60 000 personer som hade samlats på S:t Petersplatsen i Rom till veckoaudiens i onsdags. ”Det finns inget bättre sätt att uttrycka skönheten i detta sakrament!”

Sedan slutet av förra hösten har påven koncentrerat sin undervisning vid veckoaudienserna på familjen som en del av upptakten till Världsdagen för familjer i september och oktober månads Biskopssynod om familjen. I sitt tal i onsdags noterade påven att allt färre människor gifter sig i dag. I många länder ökar antalet separationer medan antalet födda barn minskar, framhöll han och sade att det ytterst är barnen som lider konsekvenserna av denna utveckling: ”De första offren, de viktigaste offren, de offer som lider mest i en separation, är barnen”, sade han.

Franciskus gick därefter över till frågan om varför unga människor inte längre gifter sig och menade att de ser äktenskapet som något tillfälligt. Han frågade sig om unga verkligen föredrar att leva tillsammans med ”begränsat ansvar” eller huruvida de har tappat tilltron till äktenskapet och familjen, och han undrade om det senare skulle vara fallet: ”Varför har de ingen tro på familjen?”

Nästan alla män och kvinnor önskar ett stabilt äktenskap och en lycklig familj, sade påven Franciskus, men fruktan för misslyckanden hindrar dem att ”lita till Kristi löfte om nåd i äktenskapet och familjen.” Han noterade att alltför många äktenskap präglas av fattigdom, destruktivitet och även misshandel, och sade att fröet till en ”radikal jämställdhet” mellan makarna måste bära ny frukt i samhället. ”Som kristna måste vi ställa större krav i detta hänseende. Till exempel: bestämt stödja rätten till lika lön för lika arbete; skillnader här är ren skandal!” tillade påven.

Franciskus pekade på bibelstället i Första Moseboken när Adam skyller på Eva för att ha gett honom av den förbjudna frukten, som ett exempel på ”maskulinism” och chauvinism, som alltid försöker dominera kvinnor. ”Vilket dåligt intryck Adam gav när Gud frågade varför han hade ätit av frukten – ’kvinnan gav mig den; det är hennes fel!’. Stackars kvinna! Vi måste försvara kvinnorna, inte sant?” [Målningen: Domenico Zampieri (1581–1641).]

Påven underströk också vikten av att erkänna ”kvinnornas moderskap och männens faderskap” som en rikedom, särskilt för barnen. Därefter gick han över till evangelieberättelsen om bröllopet i Kana och reflekterade över hur Jesus gjorde sitt första under genom att förvandla vatten till vin efter begäran av sin mor, Maria. Denna scen påminner om Första Moseboken, sade påven, i vilken Gud skapar sitt ”mästerverk” – man och kvinna. Att Jesus började sin offentliga verksamhet inom ramen för en bröllopsfest är talande, påpekade påven vidare och sade att han genom att göra så ”lär oss att samhällets mästerverk är familjen – mannen och kvinnan som älskar varandra!” Instiftat och välsignat av Gud skyddar äktenskapet ”banden mellan man och kvinna” och utgör ”källan för fred och godhet för allt familjeliv.”

Catholic News Agency (CNA) 2015-04-29 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med ett ökande antal barn som växer upp i trasiga familjer betraktar unga människor i dag äktenskapet som en väg till misslyckande – så påven Franciskus säger att det är dags för de kristna att återupprätta tron på familjen. ”Det mest övertygande vittnesbördet om det kristna äktenskapets välsignelse är att kristna makar och familjer visar att de lever ett gott liv”, sade påven till de ungefär 60 000 personer som hade samlats på S:t Petersplatsen i Rom till veckoaudiens i onsdags. ”Det finns inget bättre sätt att uttrycka skönheten i detta sakrament!”

Sedan slutet av förra hösten har påven koncentrerat sin undervisning vid veckoaudienserna på familjen som en del av upptakten till Världsdagen för familjer i september och oktober månads Biskopssynod om familjen. I sitt tal i onsdags noterade påven att allt färre människor gifter sig i dag. I många länder ökar antalet separationer medan antalet födda barn minskar, framhöll han och sade att det ytterst är barnen som lider konsekvenserna av denna utveckling: ”De första offren, de viktigaste offren, de offer som lider mest i en separation, är barnen”, sade han.

Franciskus gick därefter över till frågan om varför unga människor inte längre gifter sig och menade att de ser äktenskapet som något tillfälligt. Han frågade sig om unga verkligen föredrar att leva tillsammans med ”begränsat ansvar” eller huruvida de har tappat tilltron till äktenskapet och familjen, och han undrade om det senare skulle vara fallet: ”Varför har de ingen tro på familjen?”

Nästan alla män och kvinnor önskar ett stabilt äktenskap och en lycklig familj, sade påven Franciskus, men fruktan för misslyckanden hindrar dem att ”lita till Kristi löfte om nåd i äktenskapet och familjen.” Han noterade att alltför många äktenskap präglas av fattigdom, destruktivitet och även misshandel, och sade att fröet till en ”radikal jämställdhet” mellan makarna måste bära ny frukt i samhället. ”Som kristna måste vi ställa större krav i detta hänseende. Till exempel: bestämt stödja rätten till lika lön för lika arbete; skillnader här är ren skandal!” tillade påven.

Franciskus pekade på bibelstället i Första Moseboken när Adam skyller på Eva för att ha gett honom av den förbjudna frukten, som ett exempel på ”maskulinism” och chauvinism, som alltid försöker dominera kvinnor. ”Vilket dåligt intryck Adam gav när Gud frågade varför han hade ätit av frukten – ’kvinnan gav mig den; det är hennes fel!’. Stackars kvinna! Vi måste försvara kvinnorna, inte sant?” [Målningen: Domenico Zampieri (1581–1641).]

Påven underströk också vikten av att erkänna ”kvinnornas moderskap och männens faderskap” som en rikedom, särskilt för barnen. Därefter gick han över till evangelieberättelsen om bröllopet i Kana och reflekterade över hur Jesus gjorde sitt första under genom att förvandla vatten till vin efter begäran av sin mor, Maria. Denna scen påminner om Första Moseboken, sade påven, i vilken Gud skapar sitt ”mästerverk” – man och kvinna. Att Jesus började sin offentliga verksamhet inom ramen för en bröllopsfest är talande, påpekade påven vidare och sade att han genom att göra så ”lär oss att samhällets mästerverk är familjen – mannen och kvinnan som älskar varandra!” Instiftat och välsignat av Gud skyddar äktenskapet ”banden mellan man och kvinna” och utgör ”källan för fred och godhet för allt familjeliv.”

Catholic News Agency (CNA) 2015-04-29