Katolsk präst upptäckte Ceres

av TORD FORNBERG

I dag, när dessa rader skrivs, är det den 6 mars 2015. Den amerikanska rymdsonden Dawn når efter en färd på snart åtta år just i dag fram till dvärgplaneten Ceres och går in i en bana runt denna. Ceres är den största av alla de tusentals asteroider som kretsar runt solen, de flesta av dem i banor mellan planeterna Mars och Jupiter.

Upptäckaren av dvärgplaneten Ceres hette Giuseppe Piazzi. Han är en av de många katolska präster som gjort stora insatser på det naturvetenskapliga området (se också Signum nr 4/2014 med en artikel om George Lemaître [fotot t.h.], teoretikern bakom den så kallade Big bang-teorin för universums tillkomst).

Piazzi [porträttet t.v.] som var en präst i Theatinerorden, blev år 1787 professor i astronomi och ansvarig för etablerandet av ett observatorium i Palermo på Sicilien. Han ansvarade för arbetet med en för sin tid enastående exakt katalog över 7 646 stjärnor.

Under arbetet med denna katalog upptäckte han år 1801 en ”stjärna” som rörde sig i förhållande till bakgrundsstjärnorna. Han trodde först, att det var en komet som han hade funnit, men när den inte utvecklade någon svans, stod det klart att det i stället var frågan om en planet, den först upptäckta av de många tusen som man senare har funnit, de flesta mellan Mars och Jupiter.

Den store matematikern Carl Friedrich Gauss möjliggjorde fastställandet av dess bana, men det blev Piazzi som fick ge den dess namn Ceres Ferdinandea, Ceres efter den romerska och sicilianska sädesgudinnan och Ferdinandea efter kung Ferdinand IV av Neapel och Sicilien, senare av naturliga skäl förkortat till blott Ceres.

Man kan minnas Piazzi tillsammans med andra katolska präster som gjort stora naturvetenskapliga insatser, män som Nicolaus Copernicus [målningen intill], Gregor Mendel och Georges Lemaître.

Tord Fornberg 2015-03-06

Se kort inslag om planeten Ceres i SVT via denna länk här

Artikel i Svenska Dagbladet via denna länk här

Läs också ur Signums artikelarkiv genom att klicka på länkarna:

Jean-Pierre Luminet, ”Den moderna kosmologins framväxt”, Signum, nr 4/2014

John Cornwell, ”Big Bang bli till!”, Signum nr 4/2011