Livs- eller dödshjälp vid åldrandet?

av BENGT SÄFSTEN

Påvliga akademin för livet att hålla ett stort möte och diskutera frågor om livs- eller dödshjälp vid åldrandet. Mötet äger rum i Vatikanen den 5–7 mars och ägnar sig helt åt detta.

Akademin håller årligen sådana stora möten som också är offentliga. Årets möte blir det 21:a i ordningen. Varje år har mötet sitt eget tema och utgår från en hel rad discipliner som filosofi, teologi, etik, och medicin kompletterat med sociala perspektiv. Från Norden lär enbart en delegat finnas representerad i akademin, danskan och bioetikern Anne Mette Maria Lebech [bilden] från Köpenhamns universitet, en forskare som särskilt koncentrerat sig på filosofiska aspekter på människovärdet.

Efter en introduktion hållen av biskopen Carrasco de Paula utgår mötet detta år från hur situationen ser ut i olika länder – juridiskt och omvårdnadsmässigt. Man kommer särskilt att ägna sig åt hur den palliativa vården och omvårdnaden av sjuka utvecklats. Särskilt fokus läggs på hur olika livsavgörande beslut fattas som rör äldre och vad dessa stödjer sig på. Och att skillnaderna mellan olika länder och världsdelar kan vara mycket stora.

Man kommer därefter att diskutera olika etiska och antropologiska frågor, inte minst på familjens roll och hur den i sin tur kan stöttas av sjukvård och andra gemensamma resurser. I samband med detta granskas och jämförs olika nationella riktlinjer som gäller vård vid livets slut. En ledstjärna är hur detta tillvaratar och respekterar människovärdet.

Att detta ser ut väldigt på olika håll olika illustreras av ett aktuellt uttalande av den amerikanska sångerskan Madonna [läs mer här] där den så kallade åldersfascismen lyfts fram och jämförts med rasism. Utspelet är skarpt men aningslöst – i det fallet fokuserar artisten på kvinnor över 50 år! Rent vetenskapligt har olika aspekter på åldrandet studerats av många, till exempel Göteborgs universitet [läs mer här] med ett tvärvetenskapligt centrum inriktat på olika aspekter. Eller manifesterats genom satsningar i media som ”Det goda åldrandet” i TV med en handfull intressanta föreläsare som tar sig an ämnet och analyserar allt från privatekonomi till dataspel för äldre [läs mer här].

Mötet sammanställer reflektioner som rör olika sociala samband, hur man kan tillvarata väsensskilda frågor i en värld där andliga och pastorala behov kan kollidera med rent juridiska och politiska frågor. Mötet avslutas med den brännande frågan ”Vad är social solidaritet?”

Bengt Säfsten 2015-03-02

Hemsidan för Påvliga akademin för livet finns här på denna länk

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av BENGT SÄFSTEN

Påvliga akademin för livet att hålla ett stort möte och diskutera frågor om livs- eller dödshjälp vid åldrandet. Mötet äger rum i Vatikanen den 5–7 mars och ägnar sig helt åt detta.

Akademin håller årligen sådana stora möten som också är offentliga. Årets möte blir det 21:a i ordningen. Varje år har mötet sitt eget tema och utgår från en hel rad discipliner som filosofi, teologi, etik, och medicin kompletterat med sociala perspektiv. Från Norden lär enbart en delegat finnas representerad i akademin, danskan och bioetikern Anne Mette Maria Lebech [bilden] från Köpenhamns universitet, en forskare som särskilt koncentrerat sig på filosofiska aspekter på människovärdet.

Efter en introduktion hållen av biskopen Carrasco de Paula utgår mötet detta år från hur situationen ser ut i olika länder – juridiskt och omvårdnadsmässigt. Man kommer särskilt att ägna sig åt hur den palliativa vården och omvårdnaden av sjuka utvecklats. Särskilt fokus läggs på hur olika livsavgörande beslut fattas som rör äldre och vad dessa stödjer sig på. Och att skillnaderna mellan olika länder och världsdelar kan vara mycket stora.

Man kommer därefter att diskutera olika etiska och antropologiska frågor, inte minst på familjens roll och hur den i sin tur kan stöttas av sjukvård och andra gemensamma resurser. I samband med detta granskas och jämförs olika nationella riktlinjer som gäller vård vid livets slut. En ledstjärna är hur detta tillvaratar och respekterar människovärdet.

Att detta ser ut väldigt på olika håll olika illustreras av ett aktuellt uttalande av den amerikanska sångerskan Madonna [läs mer här] där den så kallade åldersfascismen lyfts fram och jämförts med rasism. Utspelet är skarpt men aningslöst – i det fallet fokuserar artisten på kvinnor över 50 år! Rent vetenskapligt har olika aspekter på åldrandet studerats av många, till exempel Göteborgs universitet [läs mer här] med ett tvärvetenskapligt centrum inriktat på olika aspekter. Eller manifesterats genom satsningar i media som ”Det goda åldrandet” i TV med en handfull intressanta föreläsare som tar sig an ämnet och analyserar allt från privatekonomi till dataspel för äldre [läs mer här].

Mötet sammanställer reflektioner som rör olika sociala samband, hur man kan tillvarata väsensskilda frågor i en värld där andliga och pastorala behov kan kollidera med rent juridiska och politiska frågor. Mötet avslutas med den brännande frågan ”Vad är social solidaritet?”

Bengt Säfsten 2015-03-02

Hemsidan för Påvliga akademin för livet finns här på denna länk