Katolsk radio för kvinnor i Sydsudan

På många håll i världen firas internationella kvinnodagen den 8 mars. Olika initiativ tas runt om i världen för att stärka kvinnors rättigheter och position i de ojämlika förhållanden som råder. I Sydsudan och i flera andra delar av världen lever miljontals människor fortfarande i extrem fattigdom.

Den spanska katolska biståndsorganisationen Manos Unidas, som fram till 2011 redan har startat sjuttio projekt, kommer fortsätta att ge aktivt stöd till projekt som befrämjar kvinnors utveckling. I Sydsudan har Comboni-missionärerna och Sudans katolska radionätverk tagit flera initiativ för att främja en fredlig samexistens mellan män och kvinnor i detta land som sedan länge slitits isär av våld. Sudans regering stöder dessa initiativ.

Radio Good News (från staden Rumbek i Sydsudan) sänder både lokala nyheter kulturella program och utbildningsprogram, riktade framför allt till de tusentals kvinnor i regionen som lever i extrem fattigdom och som inte är läs- och skrivkunniga.

Radio Good News sänder varje vecka 52 program som riktar sig till kvinnor och där de ges möjligheten att tala om sin situation. Kanalen siktar på att försöka göra 400 intervjuer där olika ämnen som rör kvinnor behandlas. Intervjuerna kommer bland annat ta upp frågor rörande diskriminering, kvinnors utbildning, frågor som rör kvinnors roll i väpnade konflikter, äktenskap och familj, polygami och tvångsäktenskap som många flickor i åldrarna tretton-fjorton tvingas in i och därmed vägras tillgång till utbildning och anställning.

Enligt siffror som regeringen i Sydsudan publicerade 2011 är 80 procent av kvinnorna i Sydsudan analfabeter. Landet har även stora problem med mödradödlighet och könsrelaterat våld. Radio Good News vill försöka ge en röst åt kvinnorna så att de aktivt kan påverka sin situation.

Agenzia Fides 2012-03-06