Katolska röster om internationella kvinnodagen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med anledning av Internationella Kvinnodagen den 8 mars har den påvliga avdelningen för mission (Missio) uppmanat till en världsvid kamp mot förtryck och diskriminering av kvinnor. ”Kvinnors särskilda bidrag till mänsklighetens framåtskridande, till det kyrkliga, kulturella, sociala och ekonomiska livet utgör en oersättlig rikedom”, betonar Missios direktor monsignore Leo Maasburg i ett uttalande. ”Som kristna får vi därför inte tro att kvinnor är mindre värda än män.”

”Överallt där kvinnor ringaktas, får detta konkreta följdverkningar för samhället, för livsförhållanden och hälsa”, förklara Maasburg. ”Därför räcker det inte med att bekämpa symptomen. Vi måste i världsvid skala verka för en ny förståelse av kvinnor. Kyrkan har de bästa förutsättningar för en sådan uppgift.”

I talrika projekt i Afrika, Asien och Latinamerika stödjer Missio sina partner för att ge ”kvinnor ett självständigt liv med hjälp av utbildning, ekonomiskt stöd och medicinsk vård”, heter det i ett uttalande. Så har till exempel nästan hälften av alla afrikanska kvinnor inte tillgång till en grundutbildning och detta trots de talrika satsningar på undervisning som gjorts av regeringar, FN och GNO.

Att en solid utbildning leder till självständighet visar sig bland annat i ett skolprojekt som Missio stödjer i Ruanda. Här utbildas pojkar och flickor i hantverkskunnande. ”Särskilt för unga kvinnor betyder en sådan utbildning att de senare i livet kan få en egen inkomst”, enligt Missio.

Medan flickorna oftast väljer arr att arbeta med textilier och klädsömnad, intresserar sig pojkarna huvudsakligen för snickeriarbete och smide. ”Bara genom detta val bestäms den inkomst man senare skall få: En smed förtjänar tio gånger mer än en som arbetar med sömnad.”

Enligt pater Jacques, som leder projektet, drömmer några flickor om att öppna eget skrädderi: ”Det skulle ge dem en smula oberoende.” Utbildningen gör det möjligt för dem att stå på egna ben. ”Fattigdomen tvingar dem att redan tidigt bidra till familjens ekonomi. Men en solid utbildning gör det lättare för dem, för de behöver då inte tigga eller arbeta ute på åkern.”

Men man kan redan nu märka förändringar i önskemålen på utbildning. Medan nästan alla flickor beslutade sig för sykurser, hade den 24 åriga Priscilla valt en annan inriktning – och visar i dag sina manliga klasskamrater hur man svetsar.

Kathpress 2012-03-06

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med anledning av Internationella Kvinnodagen den 8 mars har den påvliga avdelningen för mission (Missio) uppmanat till en världsvid kamp mot förtryck och diskriminering av kvinnor. ”Kvinnors särskilda bidrag till mänsklighetens framåtskridande, till det kyrkliga, kulturella, sociala och ekonomiska livet utgör en oersättlig rikedom”, betonar Missios direktor monsignore Leo Maasburg i ett uttalande. ”Som kristna får vi därför inte tro att kvinnor är mindre värda än män.”

”Överallt där kvinnor ringaktas, får detta konkreta följdverkningar för samhället, för livsförhållanden och hälsa”, förklara Maasburg. ”Därför räcker det inte med att bekämpa symptomen. Vi måste i världsvid skala verka för en ny förståelse av kvinnor. Kyrkan har de bästa förutsättningar för en sådan uppgift.”

I talrika projekt i Afrika, Asien och Latinamerika stödjer Missio sina partner för att ge ”kvinnor ett självständigt liv med hjälp av utbildning, ekonomiskt stöd och medicinsk vård”, heter det i ett uttalande. Så har till exempel nästan hälften av alla afrikanska kvinnor inte tillgång till en grundutbildning och detta trots de talrika satsningar på undervisning som gjorts av regeringar, FN och GNO.

Att en solid utbildning leder till självständighet visar sig bland annat i ett skolprojekt som Missio stödjer i Ruanda. Här utbildas pojkar och flickor i hantverkskunnande. ”Särskilt för unga kvinnor betyder en sådan utbildning att de senare i livet kan få en egen inkomst”, enligt Missio.

Medan flickorna oftast väljer arr att arbeta med textilier och klädsömnad, intresserar sig pojkarna huvudsakligen för snickeriarbete och smide. ”Bara genom detta val bestäms den inkomst man senare skall få: En smed förtjänar tio gånger mer än en som arbetar med sömnad.”

Enligt pater Jacques, som leder projektet, drömmer några flickor om att öppna eget skrädderi: ”Det skulle ge dem en smula oberoende.” Utbildningen gör det möjligt för dem att stå på egna ben. ”Fattigdomen tvingar dem att redan tidigt bidra till familjens ekonomi. Men en solid utbildning gör det lättare för dem, för de behöver då inte tigga eller arbeta ute på åkern.”

Men man kan redan nu märka förändringar i önskemålen på utbildning. Medan nästan alla flickor beslutade sig för sykurser, hade den 24 åriga Priscilla valt en annan inriktning – och visar i dag sina manliga klasskamrater hur man svetsar.

Kathpress 2012-03-06