Utställning av dokument från Vatikanarkivet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För att fira 400 år visar Vatikanen upp 100 dokument från sitt hemliga arkiv. De har alla en anknytning till en historisk period mellan det åttonde och tjugonde århundradet. Utställningen med namnet “Lux in arcana – L’Archivio Segreto Vaticano si rivela” betyder ”Lys upp det mörka – det hemliga Vatikanarkivet avslöjas” hålls bland rummen på de kapitolinska museerna. Dessa ovärderliga dokument kan ses fram till den 9 september.

Umberto Broccoli som är föreståndare för kulturhuvudstaden har bett Emanuela Campanile att berätta om utställningen, meddelar: ”Det här är en unik händelse men vi hoppas kunna göra om den igen i framtiden. Det kristna Rom som är grunden för det medeltida Rom, föddes här, i denna triangel av Campidoglio, Lateranen, Peterskyrkan och borgen. Det är som en återförening av historien genom gamla dokument, skrivna med bläck på pergament. Det är också en återförening med den nya tekniken eftersom evenemanget fått ett oändligt utrymme i media”.

Alessandro Rubecchini, ansvarig för bevarandet av dokument som visas i utställningen och chef för laboratoriet där dokumenten bevarats och restaurerats berättar: ”Alla montrar och anslagstavlor är specialbyggda och anpassade till varje enskilt dokument. De är beprövade och testade för att göra det möjligt att på rätt sätt bevara dessa dyrbara och unika dokument inom 6 månader efter utställningen.”

Vi frågar varför det kallas Vatikanens hemliga arkiv?

”Alla tror att i det hemliga arkivet finns speciella saker gömda men ordet hemlighet härstammar från latins ”secretum” vilket innebär privat, påvarnas privata arkiv alltså. Det finns dokument i arkivet som inte är tillgängliga. Om vi tar t.ex de handlingar som rör Johannes Paulus II så finns det 15 000 väskor med dokument, de innebär miljontals dokument som måste numreras och inventeras. Först när det är gjort kan vi göra dessa dokument tillgängliga för forskare”, berättar Rubecchini.

”Utställningen omfattar ca. 12 århundraden av historia, materialet dokumenten är gjorda av har utvecklats eftersom behovet av att skriva har ökat. När pergamentrullar användes skrev man väldigt lite eftersom det var så dyrt, i Florens på 400-talet kostade ett upplyst manuskript lika mycket som fyra våningar i en byggnad,” berättar Rubecchini. ”Dessa dokument är gjorda i allt från pergament till papper, extra speciell är skrivelsen från kejsarinnan Helena Sidicina som är skrivet på silke, eller den från de amerikanska indianerna som är skriven på näver. Varje kultur har använt de material de hade tillgång till,” berättar Alessandro Rubecchini, ansvarig för bevarandet av dokumenten.

Vatikanradion, svenska avdelningen 2012-03-05

Läs mer här; https://www.dn.se/kultur-noje/vatikanen-oppnar-upp-sitt-hemliga-arkiv

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För att fira 400 år visar Vatikanen upp 100 dokument från sitt hemliga arkiv. De har alla en anknytning till en historisk period mellan det åttonde och tjugonde århundradet. Utställningen med namnet “Lux in arcana – L’Archivio Segreto Vaticano si rivela” betyder ”Lys upp det mörka – det hemliga Vatikanarkivet avslöjas” hålls bland rummen på de kapitolinska museerna. Dessa ovärderliga dokument kan ses fram till den 9 september.

Umberto Broccoli som är föreståndare för kulturhuvudstaden har bett Emanuela Campanile att berätta om utställningen, meddelar: ”Det här är en unik händelse men vi hoppas kunna göra om den igen i framtiden. Det kristna Rom som är grunden för det medeltida Rom, föddes här, i denna triangel av Campidoglio, Lateranen, Peterskyrkan och borgen. Det är som en återförening av historien genom gamla dokument, skrivna med bläck på pergament. Det är också en återförening med den nya tekniken eftersom evenemanget fått ett oändligt utrymme i media”.

Alessandro Rubecchini, ansvarig för bevarandet av dokument som visas i utställningen och chef för laboratoriet där dokumenten bevarats och restaurerats berättar: ”Alla montrar och anslagstavlor är specialbyggda och anpassade till varje enskilt dokument. De är beprövade och testade för att göra det möjligt att på rätt sätt bevara dessa dyrbara och unika dokument inom 6 månader efter utställningen.”

Vi frågar varför det kallas Vatikanens hemliga arkiv?

”Alla tror att i det hemliga arkivet finns speciella saker gömda men ordet hemlighet härstammar från latins ”secretum” vilket innebär privat, påvarnas privata arkiv alltså. Det finns dokument i arkivet som inte är tillgängliga. Om vi tar t.ex de handlingar som rör Johannes Paulus II så finns det 15 000 väskor med dokument, de innebär miljontals dokument som måste numreras och inventeras. Först när det är gjort kan vi göra dessa dokument tillgängliga för forskare”, berättar Rubecchini.

”Utställningen omfattar ca. 12 århundraden av historia, materialet dokumenten är gjorda av har utvecklats eftersom behovet av att skriva har ökat. När pergamentrullar användes skrev man väldigt lite eftersom det var så dyrt, i Florens på 400-talet kostade ett upplyst manuskript lika mycket som fyra våningar i en byggnad,” berättar Rubecchini. ”Dessa dokument är gjorda i allt från pergament till papper, extra speciell är skrivelsen från kejsarinnan Helena Sidicina som är skrivet på silke, eller den från de amerikanska indianerna som är skriven på näver. Varje kultur har använt de material de hade tillgång till,” berättar Alessandro Rubecchini, ansvarig för bevarandet av dokumenten.

Vatikanradion, svenska avdelningen 2012-03-05

Läs mer här; https://www.dn.se/kultur-noje/vatikanen-oppnar-upp-sitt-hemliga-arkiv