Religionsfriheten hotad – även i väst

Var fjärde människa på jorden hindras att fritt utöva sin religion. I absoluta tal rör det sig om mer än 2,2 miljarder människor. Detta enligt uppgifter som Vatikanens representant vid Förenta Nationerna i Genève, ärkebiskopen Silvano Tomasi, meddelade inför FN:s råd för mänskliga rättigheter. Han talade om en ökande trend. Även terroristiska aktioner mot kristna i Afrika, Asien och Främre Orienten har tilltagit starkt. Under sju år har deras antal trefaldigats. Samtidigt beklagade den påvlige diplomaten, i samtal med Vatikanradion, att den allt tydligare försvagningen av religionsfriheten även i västvärlden inte uppmärksammas tillräckligt.

”När det gäller religionsfriheten, koncentreras mediernas uppmärksamhet ofta på spektakulära fall i utvecklingsländerna. I dessa situationer blir våldet synligt, dramatiskt och väcker sensation. Samtidigt märker vi i världens stora och rika länder en tendens till privatreligiositet och till kulturell negation, ja ibland till en öppet fientlig inställning mot att rätten till religionsfrihet tillvaratas.” Man vill inte gärna acceptera, ja avvisar helt enkelt, att religiösa övertygelser skulle kunna lämna positiva bidrag för det offentliga samtalet.

Resultatet blir att kristna alltmer marginaliseras i sekulariserade länders offentliga liv. Detta måste medvetandegöras, i första hand i utbildnings- och mediala sammanhang. ”En korrekt och balanserad information om alla grupper som tillhör samhället är nödvändig. Bristen på information och bildning underlättar en manipulation av människor för omedelbara politiska syften, vilket sedan kan leda till förföljelse av grupper av människor med en annan tro. Men vi måste också arbeta för större social rättvisa. Bara genom att bekämpa fattigdomen i rika nationer och säkerställa att alla kan delta i gestaltningen av det offentliga livet, kan vi åstadkomma en för religionsfriheten gynnsam miljö”, menar ärkebiskopen.

Radiovaticana 2012-03-03

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Var fjärde människa på jorden hindras att fritt utöva sin religion. I absoluta tal rör det sig om mer än 2,2 miljarder människor. Detta enligt uppgifter som Vatikanens representant vid Förenta Nationerna i Genève, ärkebiskopen Silvano Tomasi, meddelade inför FN:s råd för mänskliga rättigheter. Han talade om en ökande trend. Även terroristiska aktioner mot kristna i Afrika, Asien och Främre Orienten har tilltagit starkt. Under sju år har deras antal trefaldigats. Samtidigt beklagade den påvlige diplomaten, i samtal med Vatikanradion, att den allt tydligare försvagningen av religionsfriheten även i västvärlden inte uppmärksammas tillräckligt.

”När det gäller religionsfriheten, koncentreras mediernas uppmärksamhet ofta på spektakulära fall i utvecklingsländerna. I dessa situationer blir våldet synligt, dramatiskt och väcker sensation. Samtidigt märker vi i världens stora och rika länder en tendens till privatreligiositet och till kulturell negation, ja ibland till en öppet fientlig inställning mot att rätten till religionsfrihet tillvaratas.” Man vill inte gärna acceptera, ja avvisar helt enkelt, att religiösa övertygelser skulle kunna lämna positiva bidrag för det offentliga samtalet.

Resultatet blir att kristna alltmer marginaliseras i sekulariserade länders offentliga liv. Detta måste medvetandegöras, i första hand i utbildnings- och mediala sammanhang. ”En korrekt och balanserad information om alla grupper som tillhör samhället är nödvändig. Bristen på information och bildning underlättar en manipulation av människor för omedelbara politiska syften, vilket sedan kan leda till förföljelse av grupper av människor med en annan tro. Men vi måste också arbeta för större social rättvisa. Bara genom att bekämpa fattigdomen i rika nationer och säkerställa att alla kan delta i gestaltningen av det offentliga livet, kan vi åstadkomma en för religionsfriheten gynnsam miljö”, menar ärkebiskopen.

Radiovaticana 2012-03-03