ärkebiskop Silvano Tomasi

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Kort efter det att påven uttalat sig inför journalister har nu Vatikanens mångårige FN-observatör, ärkebiskop Silvano Tomasi skärpt tonen och sagt att mänskligheten riskerar ett ”självmord”. Tomasi arbetar nu för...
Sent omsider har det internationella samfundet bestämt sig för att visa solidaritet med de orientaliska kristna mot förbrytelserna från den så kallade islamiska staten (IS). Den 27 mars kommer FN:s...
Vatikanen har ånyo bekräftat, att den ”islamiska staten” (IS) i Irak och Syrien i nödfall måste stoppas med våld. Det gäller att göra ”allt det som är möjligt” för att...
Vatikanen har krävt ett globalt moratorium av dödstraff. Staterna måste begränsa sig till sådana straff som ”bättre motsvarar” det allmänna bästa och människovärdet, sade Vatikanens företrädare vid FN i Genève,...
Vatikanen forcerar sina diplomatiska initiativ med tanke på krisen i Irak. Sålunda meddelade under veckoslutet Vatikanens talesperson, jesuitpater Federico Lombardi, att påven tycks förbereda ett krismöte med de påvliga diplomaterna i...
Förenta Nationernas råd för mänskliga rättigheter möttes den 23 juli för att diskutera situationen för mänskliga rättigheter i Gaza. Vid mötet beklagade ärkebiskop Silvano Tomasi, som är Heliga stolens permanenta...
Vatikanen förebrår det internationella samfundet för dess bristande ansträngningar för att hejda vapenhandeln. Så länge som vapenhandeln fortsätter att blomstra, är det internationella samfundet inte trovärdigt när det talar om...
Var fjärde människa på jorden hindras att fritt utöva sin religion. I absoluta tal rör det sig om mer än 2,2 miljarder människor. Detta enligt uppgifter som Vatikanens representant vid...