Ärkebiskop Tomasi: Våld i nödfall mot IS

Vatikanen har ånyo bekräftat, att den ”islamiska staten” (IS) i Irak och Syrien i nödfall måste stoppas med våld. Det gäller att göra ”allt det som är möjligt” för att ”utan våld uppnå en politisk lösning”, sade Vatikanens företrädare vid FN i Genève, ärkebiskop Silvano Tomasi, i veckoslutet i den katolska internetportalen Crux. Han fortsatte: ”Men om det inte går, då kommer en insats av våld att bli nödvändig.” Enligt Tomasi måste emellertid varje koalition mot IS ha mandat från FN och även omfatta muslimska stater i Mellanöstern.

Påven och ledande företrädare inom Vatikanen har redan tidigare klargjort att man inte helt kan utesluta möjligheten att tillgripa våld mot IS.

Detta slag av ”folkmord” måste stoppas, sade Tomasi och syftade på de illdåd mot kristna och andra minoriteter, som IS gjort sig skyldig till. ”I annat fall kommer vi i framtiden att beklaga, att vi har tillåtit ännu en fasansfull tragedi.” Det aktuella läget kräver ett bättre samordnat skydd av befolkning, ”inklusive våldsanvändning för att stoppa angriparna”.

På initiativ från Vatikanen, Ryssland och Libanon godkände i fredags FN:s råd för mänskliga rättigheter en deklaration om ett bättre försvar för kristna minoriteter i Mellanöstern. Det finns anledning ”att på allvar frukta för framtiden för de kristna församlingar som levat i regionen i 2 000 år”, står det i deklarationen. Inför hoten från IS och al-Qaida måste den internationella gemenskapen vidta mer kraftfulla åtgärder för att försvara respekten för alla religiösa och etniska minoriteters mänskliga rättigheter. Till denna deklaration har, enligt uppgifter från Vatikanen, ytterligare 48 stater anslutet sig, inklusive den suveräna malteserorden. Bland dessa stater finns bland andra Österrike, Tyskland, Irak och USA.

Ärkebiskop Tomasi framhäver ytterligare, att de kristna inte är den enda minoriteten, som måste skyddas mot IS. Detsamma gäller för jezider, shiiter, sunniter och alawiter. ”De kristna är för närvarande särskilt utsatta men vi vill att alla utan undantag skall bli hjälpta.”

Kathpress 2015-03-15

Vatikanen lade i Genève den 13 mars vid FN:s råd för mänskliga rättigheter fram uttalandet ”Supporting the Human Rights of Christians and Other Communities, particularly in the Middle East”. Dokument finns på denna länk.

De länder som stöder uttalandet räknas upp här på denna länk

Värt att notera är att Sverige inte har skrivit under kommunikén som syftar till att stödja mänskliga rättigheter för kristna och andra minoriteter i synnerhet i mellanöstern.