Vatikanen kräver ett globalt moratorium av dödsstraffet

Vatikanen har krävt ett globalt moratorium av dödstraff. Staterna måste begränsa sig till sådana straff som ”bättre motsvarar” det allmänna bästa och människovärdet, sade Vatikanens företrädare vid FN i Genève, ärkebiskop Silvano Tomasi, inför FN:s Råd för mänskliga rättigheter. Samtidigt krävde han en humanare kriminalvård. Dödsstraffet är i dag inte längre nödvändigt för att skydda människoliv mot en angripare och för att upprätthålla den allmänna ordningen. Människolivet och skyddet för den personliga värdigheten måste alltid komma i första hand.

De stater som hävdar att det för närvarande inte är möjligt att avskaffa dödsstraffet, måste skapa förutsättningar för att ta det steget, sade Tomasi i sitt anförande i Genève. Han framhöll också, att det inte är uteslutet, att totalitära regimer och diktaturer använder sig av felaktiga domar och missbruk av dödsstraffet för att förfölja oppositionella politiker och religiösa minoriteter. Dessutom finns inga klara belägg för att dödsstraffet skulle ha en avskräckande verkan. Därför ansluter sig Heliga stolen till kravet från växande antal länder på ett globalt moratorium av dödsstraff.

Kathpress 2015-03-05