Oscar Romero saligförklaras 23 maj

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den 23 maj kommer den tidigare ärkebiskopen i El Salvador, Oscar Romero att saligförklaras. Romero, en uttalad kämpe för sitt lands fattiga och förtryckta led martyrdöden 1980 genom att skjutas ihjäl mitt under det att han firade mässan.

Ärkebiskop Vincenzo Paglia, ansvarig i Vatikanen för Romeros ärende, har förväntats annonsera datumet officiellt vilken dag som helst, enligt den italienska biskopskonferensens tidning Avvenire. Påven Franciskus godkände saligförklaringen efter en audiens med kardinal Angelo Amato, prefekt för Kongregationen för helgonförklaringar den 3 februari, ungefär en månad efter att Kongregationens teologer enhälligt hade uttalat sig för att mordet på Romero skulle erkännas som en handling av hat mot tron, det vill säga uppfylla kravet på ett martyrium.

Oscar Romero y Galdámez var ärkebiskop av San Salvador från 1977 fram till den 24 mars 1980 när han sköts under firandet av mässan på ett sjukhus i San Salvador. Han var känd som en uttalad kritiker mot de övergrepp på mänskliga rättigheter som den dåvarande repressiva regeringen i El Salvador gjorde sig skyldig till. Han talade alltid på de många fattigas och utsattas vägnar.

El Salvador utmärktes på 1970-talet av en extrem ekonomisk ojämlikhet vilket resulterade i protester och uppror. Dessa möttes av regeringen med repression genom dödsskvadroner och massförsvinnanden. Ett inbördeskrig mellan den av militären kontrollerade regeringen och vänstergerillagrupper utbröt 1979 och pågick ända till 1992.

Ärkebiskop Paglia sade i en intervju till nyhetstjänsten CNA i februari att ärkebiskop Romero var ”en herde som gav sitt liv för sitt folk” och som ägnade sitt liv åt att ”hjälpa, försvara och lindra lidandet för dem som var fattigast och svagast. Romeros martyrskap med start i Latinamerika kan genom påven Franciskus hjälpa hela Amerika, hela Europa.” Han framhöll att den salvadoranske ärkebiskopen mördades på grund av ”hatet mot en tro som, kombinerad med kärlek, inte kunde vara tyst när den mötte de orättvisor som oförsonligt och grymt plågade de fattiga och deras försvarare”.

Romero blev alltmer uttalad i sin kritik mot förhållandena i landet efter att hans vän och lärare, den salvadoranske jesuiten Rutilio Grande 1977 mördades av maskingevärseld tillsammans med två medarbetare på väg till kvällsmässan. Innan Romero själv mördades hade hans ärkestift förlorat 30 präster genom mord eller tvångsförvisning. Dödsskvadronerna dödade också många kateketer (det vill säga personer som arbetar med trosundervisning) och förde bort många lekmän/-kvinnor till okänt öde.

Än i dag har ingen blivit åtalad för mordet på ärkebiskop Romero men dödsskvadroner på den extrema högerkanten är misstänkta. Fallet för helgonförklaring av Romero öppnades officiellt 1993 men undersökningar i Troskongregationen försenade framsteg i processen från 2000 till 2005. Saligförklaringen har komplicerats av politiska faktorer och falska rapporter. Både påven Franciskus och hans företrädare Benedictus XVI har uttryckt stor aktning för ärkebiskop Romero.

Catholic News Agency (CNA) 2015-03-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den 23 maj kommer den tidigare ärkebiskopen i El Salvador, Oscar Romero att saligförklaras. Romero, en uttalad kämpe för sitt lands fattiga och förtryckta led martyrdöden 1980 genom att skjutas ihjäl mitt under det att han firade mässan.

Ärkebiskop Vincenzo Paglia, ansvarig i Vatikanen för Romeros ärende, har förväntats annonsera datumet officiellt vilken dag som helst, enligt den italienska biskopskonferensens tidning Avvenire. Påven Franciskus godkände saligförklaringen efter en audiens med kardinal Angelo Amato, prefekt för Kongregationen för helgonförklaringar den 3 februari, ungefär en månad efter att Kongregationens teologer enhälligt hade uttalat sig för att mordet på Romero skulle erkännas som en handling av hat mot tron, det vill säga uppfylla kravet på ett martyrium.

Oscar Romero y Galdámez var ärkebiskop av San Salvador från 1977 fram till den 24 mars 1980 när han sköts under firandet av mässan på ett sjukhus i San Salvador. Han var känd som en uttalad kritiker mot de övergrepp på mänskliga rättigheter som den dåvarande repressiva regeringen i El Salvador gjorde sig skyldig till. Han talade alltid på de många fattigas och utsattas vägnar.

El Salvador utmärktes på 1970-talet av en extrem ekonomisk ojämlikhet vilket resulterade i protester och uppror. Dessa möttes av regeringen med repression genom dödsskvadroner och massförsvinnanden. Ett inbördeskrig mellan den av militären kontrollerade regeringen och vänstergerillagrupper utbröt 1979 och pågick ända till 1992.

Ärkebiskop Paglia sade i en intervju till nyhetstjänsten CNA i februari att ärkebiskop Romero var ”en herde som gav sitt liv för sitt folk” och som ägnade sitt liv åt att ”hjälpa, försvara och lindra lidandet för dem som var fattigast och svagast. Romeros martyrskap med start i Latinamerika kan genom påven Franciskus hjälpa hela Amerika, hela Europa.” Han framhöll att den salvadoranske ärkebiskopen mördades på grund av ”hatet mot en tro som, kombinerad med kärlek, inte kunde vara tyst när den mötte de orättvisor som oförsonligt och grymt plågade de fattiga och deras försvarare”.

Romero blev alltmer uttalad i sin kritik mot förhållandena i landet efter att hans vän och lärare, den salvadoranske jesuiten Rutilio Grande 1977 mördades av maskingevärseld tillsammans med två medarbetare på väg till kvällsmässan. Innan Romero själv mördades hade hans ärkestift förlorat 30 präster genom mord eller tvångsförvisning. Dödsskvadronerna dödade också många kateketer (det vill säga personer som arbetar med trosundervisning) och förde bort många lekmän/-kvinnor till okänt öde.

Än i dag har ingen blivit åtalad för mordet på ärkebiskop Romero men dödsskvadroner på den extrema högerkanten är misstänkta. Fallet för helgonförklaring av Romero öppnades officiellt 1993 men undersökningar i Troskongregationen försenade framsteg i processen från 2000 till 2005. Saligförklaringen har komplicerats av politiska faktorer och falska rapporter. Både påven Franciskus och hans företrädare Benedictus XVI har uttryckt stor aktning för ärkebiskop Romero.

Catholic News Agency (CNA) 2015-03-11

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)