Tagged 'Rutilio Grande'

Oscar Romero saligförklaras 23 maj

Den 23 maj kommer den tidigare ärkebiskopen i El Salvador, Oscar Romero att saligförklaras. Romero, en uttalad kämpe för sitt lands fattiga och förtryckta led martyrdöden 1980 genom att skjutas ihjäl mitt under det att han firade mässan. Ärkebiskop Vincenzo…