Rutilio Grande

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av CHARLES CÂMARA I dag den 22 januari 2022 saligförklaras fyra martyrer i El Salvador. De fyra är jesuitpater Rutilio Grande och franciskanpater Cosma Spessotto, samt lekmännen Manuel Solórzano och Nelson...
Lördagen den 22 jan 2022 kommer jesuitprästen Rutilio Grande (1928–1977) att saligförklaras i San Salvador.  Det kan ses som ”en uppmuntran för kyrkan på hennes väg mot social, kulturell, ekonomisk...
Kyrkan i El Salvador har inbjudit den internationellt kritiserade presidenten Nayib Bukele till saligförklaringen av två katolska präster och två lekmän. Som dagstidningen El Mundo rapporterade, väntar kardinal Gregorio Rosa...
Jesuiten och befrielseteologen Rutilio Grande, som mördades i El Salvador 1977, kommer att saligförklaras den 22 januari 2022. Den salvadoranska biskopskonferensen meddelar att påven Franciskus har bekräftat datumet. Ceremonin i...
Påven Franciskus har öppnat för saligförklaring av jesuiten Rutilio Grande, som mördades i El Salvador år 1977. Franciskus har förklarat att den befrielseteolog, som reste tillsammans med Grande och togs...
Den 23 maj kommer den tidigare ärkebiskopen i El Salvador, Oscar Romero att saligförklaras. Romero, en uttalad kämpe för sitt lands fattiga och förtryckta led martyrdöden 1980 genom att skjutas...