Hård kritik från Vatikanens tidigare FN-observatör mot Trumpadminstrationens nya atomvapendoktrin

Kort efter det att påven uttalat sig inför journalister har nu Vatikanens mångårige FN-observatör, ärkebiskop Silvano Tomasi skärpt tonen och sagt att mänskligheten riskerar ett ”självmord”. Tomasi arbetar nu för Vatikanens nya dikasterium för hållbar mänsklig utveckling. I en intervju med Vatican News under måndagen riktar han särskilt in sig på Trump-adminstrationens planer på att tillverka nya kärnvapen med begränsad sprängkraft.

”Det tycks mig som vi har tagit ett steg tillbaka i historien. Vi är tillbaka där vi befann oss under kalla kriget – i kapprustningen – där den som har de kraftfullaste vapnen också får störst inflytande på den internationella nivån. Kapprustningen börjar om från början, menar den tidigare ”FN-biskopen”. Det innebär att ”enorma penningsummor läggs på vapen i stället för på det sociala området”, och dessutom skapas nya spänningar mellan kärnvapenmakterna.

Den nuvarnade situationen bådar ”inte gott”, enligt ärkebiskopen. ”Detta nya framhållande av den egna makten spår på kapprustningen och ökar risken för att kärnvapen, på grund av antingen misstag eller medvetet, ännu en gång kommer att sättas in.” Ingen kan veta hur han ska kunna hantera situationen, ”om det uppstår en räcka av reaktioner och motreaktioner”.

Enligt Pentagon däremot är den nya kärnvapendoktrinen ett svar på en förändrad värld, som man en gång för alla måste förhålla sig till. Försvarsminister James Mattis pekade i januari vid presentationen av USA:s första nationella försvarsstrategi på tio år ut nya motståndare och nämnde Ryssland och Kina.

Tomasi menar dessutom att ”hotet” uppstår genom kapprustningen: ”Om en skaffar sig nya angreppsvapen, som är mer tekniskt avancerade, då måste och vill de andra skaffa sig samma möjligheter, och ännu större. Detta sätt att tänka blir en ond cirkel.”

Kathpress 2018-02-05