Kardinal blev klickbete för råd om pastoral praxis

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en intervju som gett medier möjlighet att sätta klicklockande rubriker uttalade kardinal Reinhard Marx, ordförande för den tyska biskopskonferensen, ett försiktigt stöd för möjligheten att av pastorala skäl ge homosexuella par en välsignelse.

Det var i en radiointervju den 3 februari kardinalen uttryckte att kyrkan måste finna pastorala förhållningssätt till nutida sätt att se på samlevnadsformer, och att kyrkan måste välkomna homosexuella som söker andlig vägledning och stöd. ”Frågan är hur kyrkan kan göra rättvisa åt de utmaningar som följer på nya levnadssätt och insikter”, sade kardinalen till Bayerische Rundfunk [intervjun på tyska via denna länk här]. ”När det gäller homosexuella, måste vi finnas närmare de som behöver eller söker själavård. Då behöver vi också, tror jag, uppmuntra präster och själavårdare att ge människor i konkreta situationer uppmuntran. Jag ser inga problem med detta.”

På en direkt fråga om kardinalen menade välsignelse blev svaret att ”det finns ingen generell lösning”. Vad som kan och behöver göras i en given situation är upp till den enskilde själavårdaren, en inställning som i praktiken varit gällande i kyrkan tidigare men blivit uttalad även i officiella sammanhang först under de senaste åren. Kardinal Marx betonar i intervjun att det inte kan ges några fasta riktlinjer. Det som avgör är helheten i den konkreta situationen; den själavårdsökandes livshistoria, önskningar, strävanden, relationer och levnadsförhållanden.

Intervjun med kardinalen har, naturligtvis, mötts av kritik, då det uppfattats som ett godkännande av utlevd homosexualitet. Kardinalens fokus på den pastorala situationen kan dock förstås snarare som att den som söker pastoral ledning ska uppmuntras att fortsätta hålla kontakten med kyrkan. Det kan ske genom en välsignelse av den eller de som söker kyrkans hjälp att leva som goda kristna med sina specifika förutsättningar och svårigheter.

Red. 2018-02-06

Intervju på tyska med kardinal Marx i Bayerische Rundfunk via denna länk här

Källa: Catholic News Agency, länk här och här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en intervju som gett medier möjlighet att sätta klicklockande rubriker uttalade kardinal Reinhard Marx, ordförande för den tyska biskopskonferensen, ett försiktigt stöd för möjligheten att av pastorala skäl ge homosexuella par en välsignelse.

Det var i en radiointervju den 3 februari kardinalen uttryckte att kyrkan måste finna pastorala förhållningssätt till nutida sätt att se på samlevnadsformer, och att kyrkan måste välkomna homosexuella som söker andlig vägledning och stöd. ”Frågan är hur kyrkan kan göra rättvisa åt de utmaningar som följer på nya levnadssätt och insikter”, sade kardinalen till Bayerische Rundfunk [intervjun på tyska via denna länk här]. ”När det gäller homosexuella, måste vi finnas närmare de som behöver eller söker själavård. Då behöver vi också, tror jag, uppmuntra präster och själavårdare att ge människor i konkreta situationer uppmuntran. Jag ser inga problem med detta.”

På en direkt fråga om kardinalen menade välsignelse blev svaret att ”det finns ingen generell lösning”. Vad som kan och behöver göras i en given situation är upp till den enskilde själavårdaren, en inställning som i praktiken varit gällande i kyrkan tidigare men blivit uttalad även i officiella sammanhang först under de senaste åren. Kardinal Marx betonar i intervjun att det inte kan ges några fasta riktlinjer. Det som avgör är helheten i den konkreta situationen; den själavårdsökandes livshistoria, önskningar, strävanden, relationer och levnadsförhållanden.

Intervjun med kardinalen har, naturligtvis, mötts av kritik, då det uppfattats som ett godkännande av utlevd homosexualitet. Kardinalens fokus på den pastorala situationen kan dock förstås snarare som att den som söker pastoral ledning ska uppmuntras att fortsätta hålla kontakten med kyrkan. Det kan ske genom en välsignelse av den eller de som söker kyrkans hjälp att leva som goda kristna med sina specifika förutsättningar och svårigheter.

Red. 2018-02-06

Intervju på tyska med kardinal Marx i Bayerische Rundfunk via denna länk här

Källa: Catholic News Agency, länk här och här