”Inga offer har trätt fram”

På sin resa hem från Chile försvarade påven, återigen, biskop Juan Barros med orden ”ni säger att det finns offer, men jag har inte sett några, för de har inte trätt fram”. I en lång artikel, återgiven av bland annat National Catholic Reporter och America Magazine, meddelar Associated Press att påven tvärtemot sin försäkran redan 2015 mottog ett brev från Juan Carlos Cruz, ett av offren för den sedermera kyrkligt dömda fader Fernando Karadima, där Cruz beskriver hur den då ännu inte biskopsvigda Barros var närvarande när övergrepp begicks.

Brevet förmedlades till påven av Kommissionen för skydd av minderåriga i april 2015, som reaktion på utnämningen av Barros till biskop i Osorno. Överlämnandet ska ha gjorts av kardinal Sean O’Malley, som är påvens viktigaste rådgivare när det gäller hanteringen av sexuella övergrepp mot minderåriga. Uppgifterna sprider visst ljus över kardinalens hårda reaktion när påven under chilebesöket anklagade Karadimas offer för att smutskasta Barros.

Att påven mottar ett brev betyder förstås inte på något vis att brevet blir läst, då det anländer tusentals brev dagligen från troende runtom i världen. Samtidigt, skriver AP, var omständigheterna speciella då brevet inte anlände med vanlig post utan ska ha överlämnats personligen av en kardinal som reaktion på en biskopsutnämning.

Möjligen är det ändå så att brevet inte blev läst förrän nyligen. Efter att ha försvarat biskop Barros under hela resan till Chile gjorde påven om inte en helomvändning så åtminstone en gir häromveckan då ärkebiskop Charles J Scicluna av Malta, ansvarig för det arbetslag inom Troskongregationen som hanterar övergrepp begångna av präster, sändes till Santiago för att se närmare på anklagelserna mot Barros.

Oavsett vad utredningen kommer fram till, bidrar AP:s rapport, tillsammans med exempelvis oklarheterna runt Kommissionen för skydd av minderåriga, till ett minskat förtroende för påvens förmåga och vilja att reda ut problemen med övergrepp i kyrkliga miljöer. Ett förtroendetapp kyrkan inte har råd med.

Red. 2018-02-06

Hela AP:s rapport finns här och en relaterad artikel i CNA/EWTN finns här