Påven planerar krismöte i Vatikanen om Irak

Vatikanen forcerar sina diplomatiska initiativ med tanke på krisen i Irak. Sålunda meddelade under veckoslutet Vatikanens talesperson, jesuitpater Federico Lombardi, att påven tycks förbereda ett krismöte med de påvliga diplomaterna i inom regionen i september. ”Det handlar om att undersöka läget, utbyta tankar om möjliga initiativ, samla idéer och på detta sätt visa att påvens och världskyrkans närhet till detta krisområde”, sade pater Lombardi till Vatikanradion.

Redan tidigare hade Vatikanen skriftligt via sina nuntiaturer uppmanat mer än 170 stater att bistå de förföljda kristna i Mosul. På lördagen uppmanade påven sänt ett budskap via Twitter om skydda av de förföljda religiösa minoriteterna till det internationella samfundet.

Samma dag utsåg han den tidigare ambassadören i Bagdad, kuriekardinal Fernando Filoni till sitt särskilda sändebud till Irak. Filoni väntas inom de närmaste dagarna bege till den autonoma regionen Kurdistan i norra Irak, där de flesta kristna sökt skydd.

Till Vatikanradion uttryckte Filoni bland annat förståelse för den kaldeiske biskopen Louis Raphael Sakos drastiska ordval. Denna har kallat förföljelsen och fördrivningen av de kristna på Nineveslätten för folkmord. Filoni tillade: ”Det är tyvärr inte första gången som befolkningen i det här området tvingas emigrera och utsätts för ofattbart lidande. Det är en befolkning som redan lidit tillräcklig, så jag har full förståelse för patriarkens sätt att uttrycka sig.”

Militärt ingripande ”eventuellt nödvändigt”

En vatikansk toppdiplomat har uttryckt ett försiktigt stöd för USA:s militära ingrepp i Irak. En sådan åtgärd kan ”i denna situation kanske vara nödvändig”, sade ärkebiskop Silvano Tomasi, Heliga stolens ständiga observatör vid Förenta nationerna Genève till Vatikanradion under helgen. Men lika viktigt är det att de länder som stillatigande förser terrorgruppen Islamiska Staten (IS) med pengar och vapen identifieras, och att de tvingas till sluta med denna hjälp, menar Tomasi.

Kathpress 2014-08-10