Katolsk syn på företagsetik

Den katolska kyrkan ser i princip positivt på företagande. Men man markerar samtidigt att de som har ledande positioner i den ekonomiska sfären har ett särskilt samhällsansvar. Vatikanens ”minister för fredsfrågor”, kardinal Peter A. Turkson, gjorde detta uttalande i går, tisdag, i den tyska finansmetropolen Frankfurt am Main.

Tillsammans med det tyska Bund Katholischer Unternehmer (Förbundet för katolska företagare) och biskoparnas kommission Justitia et Pax presenterade kardinal Turkson (ordföranden för det Påvliga rådet för rättvisa och fred) Vatikanens handledning Kallad till att vara företagare! En uppmuntran för dem som har ett ledande ansvar i ekonomin. Den skrivelsen finns nu också i tysk översättning. Under ett samtal mellan Vatikanradion och Michael Bommers, ordföranden för arbetsgruppen ”Kristen spiritualitet” vid Bund Katholischer Unternehmer (Förbundet för katolska företagare), sades bland annat följande.

Bommers: ”Det är i praktiken ett fyrverkeri av idéer, anledning till att tänka efter, vad det innebär, att handla etiskt och moraliskt inom ekonomin. Allt detta läggs fram på ett mycket strukturerat sätt. Grovt uttryckt presenteras sex praktiska principer inom företagsekonomin, som på grundval av den kristna socialläran, människans värdighet och strävan efter det allmännas bästa, erbjuder mycket för fortsatt eftertanke. Det är mycket givande, att läsa och arbeta med dokumentet.”

Vatikanradion: Dokumentet är mycket principiellt hållet, men även mycket konkret. Till exempel finns i den sista delen en frågekatalog avsedd för företagarnas samvetsrannsakan. På vilket sätt kan detta hjälpa till?

Bommers: ”Detta är den andra, särskilda aspekten, denna ’spegel för företagaren’ med 30 frågor som innebär ett erbjudande till samvetsrannsakan. Den handlar i en första del särskilt om mycket personliga frågor rörande företagsledarens livsföring. Den tar upp deras splittrade livssituation, om vilken vi även kan läsa i dokumentets första del: nämligen om klyftan mellan en personlig tro och vardagens praxis när man leder företag. Denna klyfta bör överbryggas. Frågorna siktar just på denna aspekt: sammanhanget i den enskildes liv. Det som jag tror, det som jag säger och det som jag gör, måste passa ihop, måste vara autentiskt.”

Vatikanradion: Den katolska kyrkan är ju en av de institutioner som ser mycket kritiskt på konsumismen, eftersom konsumismen – nämligen att missbruka varor och tjänster – leder till en livsstil som inte motsvarar det som är att vara människa, leder människan bort från ett lyckligt liv, och även från Gud och medmänniskorna. Företagare är viktiga aktörer inom det ekonomiska livet. De produkter de framställer, är konsumismens objekt. Vilka tankar, vilka förslag om allt detta finns i dokumentet?

Bommers: ”I förgrunden för företagaren står ju frågan vad som skall produceras. En väsentlig tanke i dokumentet handlar om kravet att framställa och erbjuda produkter och tjänster som motsvarar världens behov; att dessa produkter är meningsfulla och skapar ett värde. Det första steget är, när det gäller att åstadkomma värden, att det skapas ett mervärde genom arbete. Och det som sägs i detta dokument är, att vi bör skapa fler arbetsplatser inom detta område, eftersom vi på så sätt erbjuder andra arbete och därmed möjlighet att förverkliga sina liv.”

Vatikanradion: I många samhällskretsar i Tyskland åtnjuter den katolska kyrkan inte ett särskilt högt anseende. Är det tänkbart att dokumentet möter ett välvilligt intresse även utanför mer strikt katolska kretsar?

Bommers: ”Det hoppas jag verkligen. Det förtjänar dokumentet verkligen, eftersom det syftar till ett gott ändamål: att påminna människorna om vad det innebär att handla etiskt inom ekonomin. Därför tror jag inte att det finns anledning till kritik. Frågan är däremot om det kommer att väcka ett större intresse och en större spridning. Det är något som vi bör engagera oss i, och även i det som finns bakom dokumentet. För att kunna uppnå detta bör de som har ledande funktioner inom ekonomin också ta del av en religiös bildning. Detta är en mycket väsentlig punkt som vi försöker ta itu med, systematiskt och kontinuerligt.”

Vatikanradion, tyska avdelningen 2012-09-18

Hela dokumentet i fulltext finns på tyska på https://www.bku.de/html/img/pool/Zum_Unternehmer_berufen.pdf

Även den brittiske katolske ärkebiskopen Vincent Nichols har uttalat sig på detta område. Allt för många som är involverade i ”Big Business” lämnar sin moral där hemma, menar han. I sina företag tillämpar de andra värderingar än hemma i sina egna familjer, uttalade ärkebiskopen av Westminster i dag (tisdag) under ett föredrag inför 100 ledande representanter för Londons finans- och företagarvärld. Följden kan bli att de i sin affärsverksamhet förlorar det allmänna bästa ur siktet och prioriterar profiten före samhällsintresset. Ledande funktioner inom ekonomin är egentligen ett ”nobelt kall” och har konsekvenser för den mänskliga kulturen. Men en ”osund fokusering på makt och pengar” har tagit plats i många företag. Detta skadar samhället, sade ledaren för den katolska kyrkan i England och Wales.

Vatikanradion/KNA 2012-09-18

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolska kyrkan ser i princip positivt på företagande. Men man markerar samtidigt att de som har ledande positioner i den ekonomiska sfären har ett särskilt samhällsansvar. Vatikanens ”minister för fredsfrågor”, kardinal Peter A. Turkson, gjorde detta uttalande i går, tisdag, i den tyska finansmetropolen Frankfurt am Main.

Tillsammans med det tyska Bund Katholischer Unternehmer (Förbundet för katolska företagare) och biskoparnas kommission Justitia et Pax presenterade kardinal Turkson (ordföranden för det Påvliga rådet för rättvisa och fred) Vatikanens handledning Kallad till att vara företagare! En uppmuntran för dem som har ett ledande ansvar i ekonomin. Den skrivelsen finns nu också i tysk översättning. Under ett samtal mellan Vatikanradion och Michael Bommers, ordföranden för arbetsgruppen ”Kristen spiritualitet” vid Bund Katholischer Unternehmer (Förbundet för katolska företagare), sades bland annat följande.

Bommers: ”Det är i praktiken ett fyrverkeri av idéer, anledning till att tänka efter, vad det innebär, att handla etiskt och moraliskt inom ekonomin. Allt detta läggs fram på ett mycket strukturerat sätt. Grovt uttryckt presenteras sex praktiska principer inom företagsekonomin, som på grundval av den kristna socialläran, människans värdighet och strävan efter det allmännas bästa, erbjuder mycket för fortsatt eftertanke. Det är mycket givande, att läsa och arbeta med dokumentet.”

Vatikanradion: Dokumentet är mycket principiellt hållet, men även mycket konkret. Till exempel finns i den sista delen en frågekatalog avsedd för företagarnas samvetsrannsakan. På vilket sätt kan detta hjälpa till?

Bommers: ”Detta är den andra, särskilda aspekten, denna ’spegel för företagaren’ med 30 frågor som innebär ett erbjudande till samvetsrannsakan. Den handlar i en första del särskilt om mycket personliga frågor rörande företagsledarens livsföring. Den tar upp deras splittrade livssituation, om vilken vi även kan läsa i dokumentets första del: nämligen om klyftan mellan en personlig tro och vardagens praxis när man leder företag. Denna klyfta bör överbryggas. Frågorna siktar just på denna aspekt: sammanhanget i den enskildes liv. Det som jag tror, det som jag säger och det som jag gör, måste passa ihop, måste vara autentiskt.”

Vatikanradion: Den katolska kyrkan är ju en av de institutioner som ser mycket kritiskt på konsumismen, eftersom konsumismen – nämligen att missbruka varor och tjänster – leder till en livsstil som inte motsvarar det som är att vara människa, leder människan bort från ett lyckligt liv, och även från Gud och medmänniskorna. Företagare är viktiga aktörer inom det ekonomiska livet. De produkter de framställer, är konsumismens objekt. Vilka tankar, vilka förslag om allt detta finns i dokumentet?

Bommers: ”I förgrunden för företagaren står ju frågan vad som skall produceras. En väsentlig tanke i dokumentet handlar om kravet att framställa och erbjuda produkter och tjänster som motsvarar världens behov; att dessa produkter är meningsfulla och skapar ett värde. Det första steget är, när det gäller att åstadkomma värden, att det skapas ett mervärde genom arbete. Och det som sägs i detta dokument är, att vi bör skapa fler arbetsplatser inom detta område, eftersom vi på så sätt erbjuder andra arbete och därmed möjlighet att förverkliga sina liv.”

Vatikanradion: I många samhällskretsar i Tyskland åtnjuter den katolska kyrkan inte ett särskilt högt anseende. Är det tänkbart att dokumentet möter ett välvilligt intresse även utanför mer strikt katolska kretsar?

Bommers: ”Det hoppas jag verkligen. Det förtjänar dokumentet verkligen, eftersom det syftar till ett gott ändamål: att påminna människorna om vad det innebär att handla etiskt inom ekonomin. Därför tror jag inte att det finns anledning till kritik. Frågan är däremot om det kommer att väcka ett större intresse och en större spridning. Det är något som vi bör engagera oss i, och även i det som finns bakom dokumentet. För att kunna uppnå detta bör de som har ledande funktioner inom ekonomin också ta del av en religiös bildning. Detta är en mycket väsentlig punkt som vi försöker ta itu med, systematiskt och kontinuerligt.”

Vatikanradion, tyska avdelningen 2012-09-18

Hela dokumentet i fulltext finns på tyska på https://www.bku.de/html/img/pool/Zum_Unternehmer_berufen.pdf

Även den brittiske katolske ärkebiskopen Vincent Nichols har uttalat sig på detta område. Allt för många som är involverade i ”Big Business” lämnar sin moral där hemma, menar han. I sina företag tillämpar de andra värderingar än hemma i sina egna familjer, uttalade ärkebiskopen av Westminster i dag (tisdag) under ett föredrag inför 100 ledande representanter för Londons finans- och företagarvärld. Följden kan bli att de i sin affärsverksamhet förlorar det allmänna bästa ur siktet och prioriterar profiten före samhällsintresset. Ledande funktioner inom ekonomin är egentligen ett ”nobelt kall” och har konsekvenser för den mänskliga kulturen. Men en ”osund fokusering på makt och pengar” har tagit plats i många företag. Detta skadar samhället, sade ledaren för den katolska kyrkan i England och Wales.

Vatikanradion/KNA 2012-09-18