Påvliga rådet för rättvisa och fred

Filter

Datumintervall
Påvliga rådet för rättvisa och fred (Justitia et Pax) vill utarbeta konkreta mått och steg, för att klara den ekonomiska och finansiella krisen. I Rom ägde denna måndag ett kollokvium...
Den katolska kyrkan ser i princip positivt på företagande. Men man markerar samtidigt att de som har ledande positioner i den ekonomiska sfären har ett särskilt samhällsansvar. Vatikanens ”minister för...
Vatikanen kommer nästa måndag att presentera ett dokument med reformförslag för den internationella finansmarknaden. Noten, som utarbetats av Påvliga rådet för rättvisa och fred, kommer enligt Vatikanens presstjänst att ha...