Kardinal Turkson: ”Finansvärlden förväntar sig konkreta åtgärder mot krisen”

Påvliga rådet för rättvisa och fred (Justitia et Pax) vill utarbeta konkreta mått och steg, för att klara den ekonomiska och finansiella krisen. I Rom ägde denna måndag ett kollokvium rum som handlade om detta. Förutom representanter för Påvliga rådet för rättvisa och fred deltog även ledande personer från finans- och bankvärlden. Ett dokument från året 2011 om reformen av finanssystemet utgjorde utgångspunkten för samtalen, berättar mötets huvudorganisatör, kardinal Peter Turkson, i en intervju med Vatikanradion. Detta dokument innebar en framgång, eftersom många representanter för bank- och finansvärlden reagerade positivt när det presenterades i Frankfurt, menar kardinal Turkson som är ordförande för Påvliga rådet för rättvisa och fred.

”Nu börjar den andra ronden. Denna gång handlar det om att resonera om konkreta steg. Vad skall vi göra konkret för att övervinna krisen? Denna kris är ju redan nästan fem år gammal. Men det finns inga tecken på att den skulle upphöra. Vi tror, att kyrkan med sin sociallära har något att erbjuda. Detta vill vi fördjupa under detta kollokvium, för att komma med något konkret.”

Dokumentet från 2011 innehöll även förslag på internationell tillsyn, för att kontrollera den globala finansvärlden. Redan i början av kollokviet denna måndag diskuterades detta förslag med stor emfas.

”Vi har redan under denna första dag av kollokviet hört många förslag. En föreslog till exempel, att vi borde genomföra ett ytterligare samtal i Washington för att tala med folket i Världsbanken. Kanske är detta en god idé, men vi måste först tänka över våra förslag ytterligare, och detta i all ödmjukhet. Men om finansvärldens representanter verkligen önskar internationell tillsyn, då vill vi gärna hjälpa till.”

Även påven Franciskus ger med sina uttalanden hittills viktiga impulser för experterna inom ekonomi och finans. Så uttalade sig i samtal med Vatikanradion ordföranden för den österrikiska Justitia et Pax-kommissionen, Ingeborg Gabriel, som ledde kollokviet. Franciskus ställer upp för fattigdom, skyddet av miljön och freden.

”Jag anser, att detta är viktiga impulser, ty i grunden har vi som kyrka en skyldighet gentemot de fattiga. Vi har också en skyldighet gentemot ekologin, något som ju oftast hänger ihop med fattigdomen. Det är de fattigaste som lider mest under de ekologiska problem som vi i dag upplever över hela världen. Detta måste vi beakta. Men man måste också betona gång på gång: om vi inte lyckas med att se över finanssystemet, och det allmänna bästa, så att de som lider mest under finanssystemets brister kan få hjälp, då missar vi vår uppgift som etiskt ansvariga och som katoliker.”

Det är viktigt, att klara ut grunderna för finanskrisen. Detta är det första steget, för att hitta lösningar, enligt Gabriel. ”I stor utsträckning har finanssystemet kopplats loss från frågor om det nationella allmänna bästa, men delvis även från det ekonomiska allmänna bästa. Den reala ekonomin får inte längre några krediter. Här har alltså en internationell finansmarknad uppkommit med en stor spekulativ potential – och med ett stort antal aktörer som visar en bristande ansvarskänsla. Detta har stora konsekvenser på den reala ekonomin och därmed även på människornas liv. Här kan katolska bankmän och kristna verksamma inom ekonomin bygga broar, för att stoppa denna frånkoppling. Detta är vårt mål.”

Vatikanradion, tyska avdelningen, 2013-05-13

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påvliga rådet för rättvisa och fred (Justitia et Pax) vill utarbeta konkreta mått och steg, för att klara den ekonomiska och finansiella krisen. I Rom ägde denna måndag ett kollokvium rum som handlade om detta. Förutom representanter för Påvliga rådet för rättvisa och fred deltog även ledande personer från finans- och bankvärlden. Ett dokument från året 2011 om reformen av finanssystemet utgjorde utgångspunkten för samtalen, berättar mötets huvudorganisatör, kardinal Peter Turkson, i en intervju med Vatikanradion. Detta dokument innebar en framgång, eftersom många representanter för bank- och finansvärlden reagerade positivt när det presenterades i Frankfurt, menar kardinal Turkson som är ordförande för Påvliga rådet för rättvisa och fred.

”Nu börjar den andra ronden. Denna gång handlar det om att resonera om konkreta steg. Vad skall vi göra konkret för att övervinna krisen? Denna kris är ju redan nästan fem år gammal. Men det finns inga tecken på att den skulle upphöra. Vi tror, att kyrkan med sin sociallära har något att erbjuda. Detta vill vi fördjupa under detta kollokvium, för att komma med något konkret.”

Dokumentet från 2011 innehöll även förslag på internationell tillsyn, för att kontrollera den globala finansvärlden. Redan i början av kollokviet denna måndag diskuterades detta förslag med stor emfas.

”Vi har redan under denna första dag av kollokviet hört många förslag. En föreslog till exempel, att vi borde genomföra ett ytterligare samtal i Washington för att tala med folket i Världsbanken. Kanske är detta en god idé, men vi måste först tänka över våra förslag ytterligare, och detta i all ödmjukhet. Men om finansvärldens representanter verkligen önskar internationell tillsyn, då vill vi gärna hjälpa till.”

Även påven Franciskus ger med sina uttalanden hittills viktiga impulser för experterna inom ekonomi och finans. Så uttalade sig i samtal med Vatikanradion ordföranden för den österrikiska Justitia et Pax-kommissionen, Ingeborg Gabriel, som ledde kollokviet. Franciskus ställer upp för fattigdom, skyddet av miljön och freden.

”Jag anser, att detta är viktiga impulser, ty i grunden har vi som kyrka en skyldighet gentemot de fattiga. Vi har också en skyldighet gentemot ekologin, något som ju oftast hänger ihop med fattigdomen. Det är de fattigaste som lider mest under de ekologiska problem som vi i dag upplever över hela världen. Detta måste vi beakta. Men man måste också betona gång på gång: om vi inte lyckas med att se över finanssystemet, och det allmänna bästa, så att de som lider mest under finanssystemets brister kan få hjälp, då missar vi vår uppgift som etiskt ansvariga och som katoliker.”

Det är viktigt, att klara ut grunderna för finanskrisen. Detta är det första steget, för att hitta lösningar, enligt Gabriel. ”I stor utsträckning har finanssystemet kopplats loss från frågor om det nationella allmänna bästa, men delvis även från det ekonomiska allmänna bästa. Den reala ekonomin får inte längre några krediter. Här har alltså en internationell finansmarknad uppkommit med en stor spekulativ potential – och med ett stort antal aktörer som visar en bristande ansvarskänsla. Detta har stora konsekvenser på den reala ekonomin och därmed även på människornas liv. Här kan katolska bankmän och kristna verksamma inom ekonomin bygga broar, för att stoppa denna frånkoppling. Detta är vårt mål.”

Vatikanradion, tyska avdelningen, 2013-05-13