Finansmarknaden får reformförslag från Påvliga rådet för rättvisa och fred

Vatikanen kommer nästa måndag att presentera ett dokument med reformförslag för den internationella finansmarknaden. Noten, som utarbetats av Påvliga rådet för rättvisa och fred, kommer enligt Vatikanens presstjänst att ha titeln Für eine Reform des internationalen Finanzsystems aus der Sicht einer öffentlichen Autorität mit universaler Kompetenz (För en reform av det internationella finanssystemet utifrån en offentlig auktoritet med universell kompetens).

Dokumentet kommer därefter att publiceras på italienska, franska, engelska och spanska. Det kommer att presenteras av kardinal Peter Turkson.

Kathpress