Hongkongs förre biskop hungerstrejkar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Joseph Zen, inledde på onsdagen den 19 oktober en hungerstrejk för att stödja katolikers utbildningsfrihet. Hungerstrejken kommer att vara i tre dygn och är avsedd att ”understryka Högsta domstolens orättvisa domslut mot stiftet, ett beslut som hotar att ödelägga katolsk utbildning inom territoriet”.

Den 14 oktober avvisade Högsta domstolen stiftets överklagande av beslutet om att alla privata skolor som fårstatliga medel ska ha en övervakningskommitté som ska utvärdera skolornas utvärderingsprojekt (se AsiaNews 14 oktober). Kommittéerna skulle inte bara bestå av föräldrar och studenter utan också av personer utanför skolvärlden – utsedda av regeringen – vilka skulle kunna avleda förslag som kommer från fristående skolor.

Kardinal Zen har opponerat sig mot denna reform och andra, vilka avspeglar Pekings försök att kontrollera Hongkongs utbildningssystem (se AsiaNews 26 september).

För att utmana denna ”orättvisa” reform har Hongkongs förre biskop att genomföra en tredagars hungerstrejk under vilken han endast kommer att ta emot vatten och kommunion.

”Jag vill fästa uppmärksamheten på Högsta domstolens felaktiga beslut, säger han till AsiaNews, ett beslut som är djupt orättvist mot kyrkan och Hongkongs territorium, och som hotar att förstöra områdets utbildningssystem, vilket anses vara ett av regionens bästa, högkvalitativt och effektivt.”

AsiaNews

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Joseph Zen, inledde på onsdagen den 19 oktober en hungerstrejk för att stödja katolikers utbildningsfrihet. Hungerstrejken kommer att vara i tre dygn och är avsedd att ”understryka Högsta domstolens orättvisa domslut mot stiftet, ett beslut som hotar att ödelägga katolsk utbildning inom territoriet”.

Den 14 oktober avvisade Högsta domstolen stiftets överklagande av beslutet om att alla privata skolor som fårstatliga medel ska ha en övervakningskommitté som ska utvärdera skolornas utvärderingsprojekt (se AsiaNews 14 oktober). Kommittéerna skulle inte bara bestå av föräldrar och studenter utan också av personer utanför skolvärlden – utsedda av regeringen – vilka skulle kunna avleda förslag som kommer från fristående skolor.

Kardinal Zen har opponerat sig mot denna reform och andra, vilka avspeglar Pekings försök att kontrollera Hongkongs utbildningssystem (se AsiaNews 26 september).

För att utmana denna ”orättvisa” reform har Hongkongs förre biskop att genomföra en tredagars hungerstrejk under vilken han endast kommer att ta emot vatten och kommunion.

”Jag vill fästa uppmärksamheten på Högsta domstolens felaktiga beslut, säger han till AsiaNews, ett beslut som är djupt orättvist mot kyrkan och Hongkongs territorium, och som hotar att förstöra områdets utbildningssystem, vilket anses vara ett av regionens bästa, högkvalitativt och effektivt.”

AsiaNews