Vatikanen: Fred i Libyen efter Khaddafis död

Efter att Libyens förre diktator Muhammar Khaddafi nu har avlidit, hoppas Vatikanen på en snabb övergång till fredliga och ordnade förhållanden i landet. Påvens diplomatiska sändebud till Libyen, ärkebiskop Tommaso Caputo, sade i ett uttalade i  eftermiddags att ”en människas död är ingen anledning till glädje, men jag hoppas att händelsen banar väg för en utveckling mot fred och lugn i landet”.

Ärkebiskop Caputo underströk att den katolska kyrkan, som är en liten minoritet i Libyen, vill lämna sitt bidrag till att främja fred och försoning i landet.

Katolska kyrkan driver 16 sjukvårdsinrättningar i Libyen, som är mycket uppskattade av landets invånare. De drivs av nunnor, som har stannat kvar i landet under hela tiden av väpnade konflikter. Ärkebiskop Caputo har sitt kontor på Malta, men besöker regelbundet Libyen och han träffade i början av oktober premiärminister Mahmud Jibril och hans övergångsregering i Tripoli.

Kathpress 2011-10-20, klockan 16.43