Finansmarknaden

Filter

Datumintervall
Chefen för den franska finansinspektionen, Pierre Jouyet kräver ett trovärdigt näringslivsprogram som en väg ut ur krisen. Ett sådant program måste gå längre än de sparbeting som marknader och internationella...
Vatikanen har uttalat sitt stöd för en genomgripande reform av det internationella finanssystemet, för upprättandet av en global övervakningsmyndighet för att reglera kapitalmarknaderna och för en skatt på finanstransaktioner. I...
Vatikanen kommer nästa måndag att presentera ett dokument med reformförslag för den internationella finansmarknaden. Noten, som utarbetats av Påvliga rådet för rättvisa och fred, kommer enligt Vatikanens presstjänst att ha...