Katolska biskopars intryck från besök i Mellanöstern

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dag (torsdag 10 januari) avslutades besöket i Palestina och Israel av de katolska biskoparna från Kanada, USA, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. I ett avslutande ställningstagande påpekar de att levnadsförhållanden för många människor i de besökta områdena är vidriga. De nämner konflikten i Gaza och södra Israel, inbördeskriget i Syrien med sina stora flyktingströmmar, och den tilltagande skärpningen av konflikten mellan Israel och palestinierna. Många människor i regionen lever i ständig fruktan, vilket gäller inte minst för den minskande kristna befolkningsgruppen. Det handlar då bland annat om att inte förlora människornas värdighet ur sikte och även att stå upp för rätten att fritt kunna utöva sin religion.

En av deltagarna, ordföranden för den tyska kommissionen Justitia et Pax [Kommissionen för rättvisa och fred], biskopen i Trier Stephan Ackermann, säger: ”Det största intrycket på mig gjorde i går i Gaza att kunna se, hur levande den kristna församlingen är och vilken mod medarbetarna för den kyrkliga hjälporganisationen Catholic Relief Service visar, som arbetar där. De talade om för mig att vi biskopar inte bara bör förmedla hur svårt det är att leva här, utan också, att vi lever vår tro och hjälper människorna utifrån denna tro. Det är viktigt att vi nu förmedlar detta livets och hoppets budskap, och inte bara samtalar om det som är svårt. – Att få se detta mod till livet och det sätt på vilket kristna och muslimer samarbetar konkret för sina medmänniskor, det har gjort stort intryck på oss. Vi kan ju knappast föreställa oss, under vilka svåra villkor vardagslivet här gestaltar sig.”

Biskoparna besökte i Gaza även den lilla katolska församlingen, en försvinnande minoritet, som under uppbådande av både mod, hopp och en viss humor klarar sitt liv. Den lilla församlingen, knappt tvåhundra katoliker, driver även skolor och utför verkliga stordåd.

På frågan vad denna resa av katolska biskopar från flera länder kan åstadkomma, blev svaret: ”Initiativet till resan har tagits av Heliga stolen. Det gällde bland annat att få ett utbyte med biskoparna här på plats och att stärka vår gemenskap.” Det gäller, som även påven har sagt, att bara en gemensam vittnesbörd kan vara trovärdig. Och så gäller det givetvis att lära känna de troendes konkreta situation, och att sedan göra offentligheten, inte minst politikerna, uppmärksam på de kristnas situation.

Vatikanradion, tyska sektionen 2013-01-10

Även Vatikanen har för närvarande en representant i Mellanöstern, nämligen i Egypten. Argentinaren kardinal Leonardo Sandri som är prefekt för Vatikanens kongregation för östkyrkorna, mötte i ett kloster (Wadi Natrun) bland annat den nye koptisk-ortodoxe patriarken/påven av Alexandria, Tawadros II. Men framförallt talade kardinalen med katolska kristna i Kairo. Till Vatikanradion sade han bland annat, att det just nu var mer isolerade röster inom den stora muslimska majoriteten som ger uttryck för uppfattningen att de kristna borde drivas ut ur landet. Men arbetet av bland annat de katolska nunnorna och prästerna i landet fortsätter och har stort anseende. Många muslimer skickar till exempel sina barn till deras skolor och utnyttjar deras sjukvårdsinrättningar.

Men kardinalen uttrycker sig diplomatiskt, även om han fick höra många bekymrade kommentarer av kristna rörande den nya konstitutionen och hotet att en strängare form av sharialagarna skulle tillämpas, vilket bland annat skulle hota religionsfriheten. Men även den sociala och ekonomiska situationen, inte minst den höga arbetslösheten, ger anledning till stora bekymmer.

Kardinalen, som nyligen i påvens uppdrag besökte Irak, har även där kunnat se hur de årtusenden gamla kristna samfunden håller på att försvinna eftersom de kristna ser sig tvungna att lämna landet. Men han gav uttryck för förhoppningen att kyrkan kan fortsätter sitt liv och sitt arbete i Mellanöstern, inte minst inom utbildningsområdet, och att särskilt Egypten återfinner vägen till sin en gång i tiden viktiga kulturella och civilisatoriska roll. Positivt är också att det inte finns så mycket misstänksamhet mellan katolikerna och de ortodoxa kopterna i Egypten som på andra håll mellan olika kristna riter i Mellanöstern. Detta positiva intryck förstärktes under samtalet med Tawadros II som i detta avseende tycks knyta an till sin föregångare, Shenuoda III.

Vatikanradion, tyska sektionen 2013-01-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dag (torsdag 10 januari) avslutades besöket i Palestina och Israel av de katolska biskoparna från Kanada, USA, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. I ett avslutande ställningstagande påpekar de att levnadsförhållanden för många människor i de besökta områdena är vidriga. De nämner konflikten i Gaza och södra Israel, inbördeskriget i Syrien med sina stora flyktingströmmar, och den tilltagande skärpningen av konflikten mellan Israel och palestinierna. Många människor i regionen lever i ständig fruktan, vilket gäller inte minst för den minskande kristna befolkningsgruppen. Det handlar då bland annat om att inte förlora människornas värdighet ur sikte och även att stå upp för rätten att fritt kunna utöva sin religion.

En av deltagarna, ordföranden för den tyska kommissionen Justitia et Pax [Kommissionen för rättvisa och fred], biskopen i Trier Stephan Ackermann, säger: ”Det största intrycket på mig gjorde i går i Gaza att kunna se, hur levande den kristna församlingen är och vilken mod medarbetarna för den kyrkliga hjälporganisationen Catholic Relief Service visar, som arbetar där. De talade om för mig att vi biskopar inte bara bör förmedla hur svårt det är att leva här, utan också, att vi lever vår tro och hjälper människorna utifrån denna tro. Det är viktigt att vi nu förmedlar detta livets och hoppets budskap, och inte bara samtalar om det som är svårt. – Att få se detta mod till livet och det sätt på vilket kristna och muslimer samarbetar konkret för sina medmänniskor, det har gjort stort intryck på oss. Vi kan ju knappast föreställa oss, under vilka svåra villkor vardagslivet här gestaltar sig.”

Biskoparna besökte i Gaza även den lilla katolska församlingen, en försvinnande minoritet, som under uppbådande av både mod, hopp och en viss humor klarar sitt liv. Den lilla församlingen, knappt tvåhundra katoliker, driver även skolor och utför verkliga stordåd.

På frågan vad denna resa av katolska biskopar från flera länder kan åstadkomma, blev svaret: ”Initiativet till resan har tagits av Heliga stolen. Det gällde bland annat att få ett utbyte med biskoparna här på plats och att stärka vår gemenskap.” Det gäller, som även påven har sagt, att bara en gemensam vittnesbörd kan vara trovärdig. Och så gäller det givetvis att lära känna de troendes konkreta situation, och att sedan göra offentligheten, inte minst politikerna, uppmärksam på de kristnas situation.

Vatikanradion, tyska sektionen 2013-01-10

Även Vatikanen har för närvarande en representant i Mellanöstern, nämligen i Egypten. Argentinaren kardinal Leonardo Sandri som är prefekt för Vatikanens kongregation för östkyrkorna, mötte i ett kloster (Wadi Natrun) bland annat den nye koptisk-ortodoxe patriarken/påven av Alexandria, Tawadros II. Men framförallt talade kardinalen med katolska kristna i Kairo. Till Vatikanradion sade han bland annat, att det just nu var mer isolerade röster inom den stora muslimska majoriteten som ger uttryck för uppfattningen att de kristna borde drivas ut ur landet. Men arbetet av bland annat de katolska nunnorna och prästerna i landet fortsätter och har stort anseende. Många muslimer skickar till exempel sina barn till deras skolor och utnyttjar deras sjukvårdsinrättningar.

Men kardinalen uttrycker sig diplomatiskt, även om han fick höra många bekymrade kommentarer av kristna rörande den nya konstitutionen och hotet att en strängare form av sharialagarna skulle tillämpas, vilket bland annat skulle hota religionsfriheten. Men även den sociala och ekonomiska situationen, inte minst den höga arbetslösheten, ger anledning till stora bekymmer.

Kardinalen, som nyligen i påvens uppdrag besökte Irak, har även där kunnat se hur de årtusenden gamla kristna samfunden håller på att försvinna eftersom de kristna ser sig tvungna att lämna landet. Men han gav uttryck för förhoppningen att kyrkan kan fortsätter sitt liv och sitt arbete i Mellanöstern, inte minst inom utbildningsområdet, och att särskilt Egypten återfinner vägen till sin en gång i tiden viktiga kulturella och civilisatoriska roll. Positivt är också att det inte finns så mycket misstänksamhet mellan katolikerna och de ortodoxa kopterna i Egypten som på andra håll mellan olika kristna riter i Mellanöstern. Detta positiva intryck förstärktes under samtalet med Tawadros II som i detta avseende tycks knyta an till sin föregångare, Shenuoda III.

Vatikanradion, tyska sektionen 2013-01-10