Katolska demonstranter arresterade vid Dreamer-protest

Vid en protestaktion genomförd på tisdagen av katolska präster, ordensmedlemmar och lekmän i den amerikanska kongressbyggnaden i Washington, till förmån för runt 800 000 så kallade Dreamers, blev ett 40-tal demonstranter tillfälligt arresterade av säkerhetspersonal. Bland dem fanns, enligt medieuppgifter flera nunnor, samt ledaren för demonstranterna, jesuitpatern Thomas Reese. Han hade dagen dessförinnan aviserat aktionen i en kolumn i National Catholic Reporter.

Reese vände sig till talmannen i kongressen, Paul Ryan, som själv är katolik med frågan varför denne inte gjorde en insats för ”Dreamers”, alltså barnen till invandrare utan papper, som en ”akt av solidaritet”.

Efter hand anslöt sig också flera katolska senatorer och ledmöter till demonstranterna. Demokraten Thomas Suozzi från New York sade att han kände sig ”rörd och inspirerad” av kyrkans aktion. ”Detta är vad vi som kyrka och nation borde göra.”

Protesten i Washingtopn var en av flera i USA till följd av en telefonkampanj som den amerikanska biskopskonferensen manat alla katoliker i USA att genomföra, genom att ringa sina lokala företrädare i senaten och representanthuset syftande till att sätta press på dem till förmån för ”Dreamers” möjlighet att stanna i landet.

Aktionen förlorade överraskande i aktualitet sedan den högsta författningsdomstolen på måndagen avböjt ta upp en ansökan från Vita Huset. Därmed förblir det så kallade DACA-dekretet från förre presidenten Barack Obama i kraft tills vidare. I annat fall skulle skyddsfristen för ”Dreamers” ha löpt ut den 5 mars. Efter detta datum skulle de unga invandrarna annars ha hotats av utvisning. Nu torde frågan komma i centrum för kongressvalen i november.

Kathpress 2018-02-28