Katolska dogmer i Aftonbladet

Det är inte varje dag som kvällspressen tematiserar katolska dogmer. Men helt ute tycks trossanningarna trots allt inte vara. I dagens (egentligen i söndags 22 april) Aftonblad, för att nu låta som Tage Danielsson, stöter läsaren på ”dagens fakta”, som tar upp dogmen om jungfru Marias obefläckade avlelse.

Av sammanhanget går det inte att avgöra vad det är som gör att just denna dogm är intressant just nu. Versionen på Aftonbladets hemsida ger snarare en bisarr inramning för katolsk teologi. Till vänster har Johan Hakelius en artikel om döden. Ovanför faktarutan finns reklam för tips och spel, och mobiltelefoner om vart annat. Till höger en spektakulär lansering av en belgisk tevekanal.

Under alla förhållanden får vi veta att: ”Den obefläckade avlelsen gäller inte Jesu jungfrufödsel, utan hans mor Marias födsel. Sedan 1854 hör det till katolsk dogm att jungfru Maria av nåd var fri från arvsynd från befruktningen. Enligt vissa teologer är dogmen överflödig, eftersom Jesus ändå kan frälsa alla.”

Den sista meningen i citatet är den mest intressanta och samtidigt mest grumliga. Vill den säga att Jesus kunde frälsa människor som var äldre än honom, inklusive sin egen mor? Eller menas att Jesus kan frälsa människor också efter sin egen död, det vill säga sådana som kommer i kontakt med Aftonbladet år 2012?

Värt att lyfta fram är att första numret av Aftonbladet kom ut 1830, alltså under samma era som den katolska dogmen formulerades. Dogmen om Maria bygger på ärkeängelns Gabriels uttalande att Maria var ”full av nåd” (Lukasevangeliet 1:28). Vi kanske kan sträcka oss till att medge att Aftonbladet är full av både överraskningar och upplysningar. Den är i varje fall inte helt överflödig.

Fredrik Heiding 2012-04-24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det är inte varje dag som kvällspressen tematiserar katolska dogmer. Men helt ute tycks trossanningarna trots allt inte vara. I dagens (egentligen i söndags 22 april) Aftonblad, för att nu låta som Tage Danielsson, stöter läsaren på ”dagens fakta”, som tar upp dogmen om jungfru Marias obefläckade avlelse.

Av sammanhanget går det inte att avgöra vad det är som gör att just denna dogm är intressant just nu. Versionen på Aftonbladets hemsida ger snarare en bisarr inramning för katolsk teologi. Till vänster har Johan Hakelius en artikel om döden. Ovanför faktarutan finns reklam för tips och spel, och mobiltelefoner om vart annat. Till höger en spektakulär lansering av en belgisk tevekanal.

Under alla förhållanden får vi veta att: ”Den obefläckade avlelsen gäller inte Jesu jungfrufödsel, utan hans mor Marias födsel. Sedan 1854 hör det till katolsk dogm att jungfru Maria av nåd var fri från arvsynd från befruktningen. Enligt vissa teologer är dogmen överflödig, eftersom Jesus ändå kan frälsa alla.”

Den sista meningen i citatet är den mest intressanta och samtidigt mest grumliga. Vill den säga att Jesus kunde frälsa människor som var äldre än honom, inklusive sin egen mor? Eller menas att Jesus kan frälsa människor också efter sin egen död, det vill säga sådana som kommer i kontakt med Aftonbladet år 2012?

Värt att lyfta fram är att första numret av Aftonbladet kom ut 1830, alltså under samma era som den katolska dogmen formulerades. Dogmen om Maria bygger på ärkeängelns Gabriels uttalande att Maria var ”full av nåd” (Lukasevangeliet 1:28). Vi kanske kan sträcka oss till att medge att Aftonbladet är full av både överraskningar och upplysningar. Den är i varje fall inte helt överflödig.

Fredrik Heiding 2012-04-24