Katolska kyrkan i Belarus understödjer Lukasjenkokritiker

Katolska kyrkan i Belarus ställer sig i ökande utsträckning bakom kritikerna till den auktoritäre presidenten Alexandr Lukasjenko. Ärkebiskopen i Minsk, Tadeusz Kondruciewicz, har mot bakgrund av det misstänkta valfusket i presidentvalet till förmån för Lukasjenko uttalat sig på den kyrkliga websiten catholic.by om ”en epidemi av osanning”. ”Vår frihet är hotad, vårt hemland är splittrat”, betonade ordföranden i landets biskopskonferens på söndagen efter en mässa i Wizebsks stift i norra Belarus. ”Vi vill ha ett nytt Belarus. Ett Belarus grundat på kristna värden.”

Kondruciewicz bad för det belarusiska folkets enhet. Sanningen är nödvändig, så att folket kan vara fritt och gestalta sin framtid. Den katolska kommissionen för rättvisa och fred, Iustitia et Pax, uppmanade på tisdagsaftonen i ett upprop folket att gemensamt be Fader Vår för det belarusiska folket, ”så att sanning, rättvisa och fred får genomslag”.

I ett vid veckoslutet offentliggjort brev till Lukasjenko fördömde ärkebiskopen polisvåldet mot demonstranterna. ”Den grymma behandlingen och omänskliga häktningen” av människorna som deltagit i fredliga demonstrationer är en svår synd. ”Allt detta leder till destabilisering och en destruktiv splittring av vårt samhälle”, tillade han. Det torde kanske till och med dröja mer än en generation innan såren blir läkta, som vållats genom att en broder höjt sin hand mot en broder.

Protesterna stöddes av katoliker, ortodoxa och protestanter. Enligt presstjänsten Asianews anslöt sig ortodoxa med ikoner, katoliker med rosenkransar och protestanter med biblar till demonstrationer den 13 augusti. Efter ett gemensamt Fader Vår, drog sig böneprocessionen från Frihetsplatsen till huvudkyrkan i Minsk, den ortodoxa Helige Andes katedral.

Det ortodoxa exarkatet i Belarus distanserade sig visserligen från demonstrationerna och manade de troende att ”inte ge efter för provokationerna”, men påven Franciskus ställde sig på söndagen öppet på demokratirörelsens sida.

På söndagen ljöd klockorna från katedralen i Minsk som stöd för ”frihetsmarschen”. Uppskattningsvis deltog i huvudstaden mer än 200 000 människor i demonstrationerna. Den katolska kyrkan omfattar omkring 15 procent av belaruserna. Flertalet i det sedan 1991 självständiga landet är ortodoxa kristna.

Kathpress 2020-08-19