Katolske ärkebiskopen av Minsk kräver att fängslade demonstranter friges

Den katolska ärkebiskopen av Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz, kräver omedelbar frigivning av de anhängare av den belarusiska demokratirörelsen, som har gripits av polis. Vidare vädjade, enligt kyrkliga uppgifter på tisdagen (den 18 augusti), biskopskonferensens ordförande till inrikesministern Juri Karajev, att denne måtte ta emot honom personligen ”för att dryfta den aktuella svåra situationen och förhindra våld i framtiden”.

Massprotesterna riktas dels mot det presidentval, som förmodas ha manipulerats till förmån för Aleksandr Lukasjenko, president sedan många år, dels mot polisvåldet. Enligt regeringsuppgifter har cirka 7 000 personer gripits vid protesterna, och nästan alla skall enligt myndigheterna sedan ha försatts på fri fot. Enligt medborgarrättsaktivister i Minsk skall dock mer än 80 demonstranter ännu vara saknade.

Kondrusiewicz har bett präster att besöka gripna demonstranter i häkten och fängelser och stödja dem med själavård. Ärkestiftet Minsk och den katolska biståndsorganisationen Caritas erbjöd under tiden hjälp till dem som hade drabbats av polisvåldet. Många människor led kroppsligen och andligen, förklarade de.

Den katolska kyrkan i Belarus har sig på sistone alltmera ställt sig bakom kritiken mot Lukasjenko och hans auktoritära ledarskap. Ungefär 15 procent av de 9,5 miljoner belaruserna är katoliker. Majoriteten av medborgarna i det sedan år 1991 självständiga landet är ortodoxa kristna.

Ortodoxa kyrkan önskar slut på demonstrationerna

Den ortodoxa kyrkan i Belarus uppmanade under tiden befolkningen till att upphöra med demonstrationerna mot Lukasjenko, vilket nyhetsportalen orthodoxtimes.com rapporterade i måndags. I ett uttalande från synoden uppmanar man även till fred och dialog. Den belarusiska regeringen uppmanas även till att sätta stopp för det våld som säkerhetsstyrkorna utövar och till att skipa rättvisa för dem som under de senaste dagarna har misshandlats av polisen eller med orätt blivit gripna.

I uttalandet är det enligt portalen dock även tal om ”provokatörer” och ”anstiftare”, som vill ”destabilisera landet och orsaka splittring bland folket”. Iakttagare ser däri att den ortodoxa kyrkan står närmare regeringen än oppositionen. Emellertid deltog även ortodoxa präster i demonstrationerna, vilket presstjänsten AsiaNews har rapporterat.

Den autonoma ortodoxa kyrkan i Belarus hör till Moskvapatriarkatet. Ca 80 procent av befolkningen tillhör denna kyrka. Det finns cirka 3 400 församlingar, 15 000 präster samt 60 munkkloster och nunnekloster.

Vid det nyligen genomförda presidentvalet fick enligt officiella uppgifter den sittande presidenten Aleksandr Lukasjenko (sedan 1994) 80 procent av rösterna. Oppositionen och EU ifrågasätter detta resultat. De senaste dagarna har strejker och demonstrationer riktats mot Aleksandr Lukasjenko. Vidare kräver man att demonstranter som har gripits skall friges.

En av de andra presidentkandidaterna, Svetlana Tichanovskaja, befinner sig i exil, men har förklarat sig villig att ta över och leda landet.

Kathpress 2020-08-19

Detta är en nyhetstext.