Religionsföreträdare i gemensam bön för ett slut på krisen i Belarus

Höga företrädare för kyrkor, judendomen och islam bad tillsammans i Minsk för ett slut på den politiska krisen i Belarus. På inbjudan av den katolske ärkebiskopen Tadeusz Kondrusiewicz samlades de i kyrkan Sankt Simon och Sankt Helena vid Själständighetstorget. Där hade på söndagen mer än 100 000 personer demonstrerat för att president Alexandr Lukasjenko ska avgå.

Kondrusiewicz sade med tanke på det förmodade valfusket till landets långvarige president Lukasjenkos fördel i presidentvalet och polisens våld mot demonstranterna att ”så mycket ont har inträffat”.  Belaruserna vill åter bli bröder och systrar. Ärkebiskopen ber för att Belarus ska bli ett fredens land och en plats där människor kan leva enligt Guds lag. Landets splittring måste övervinnas. Han tackade också den katolska människorättskommissionens Europa-nätverk, Justitia et Pax, som uppmanat till bön för Belarus.

Redan tidigare hade ärkebiskop Kondrusiewicz uppmanat regeringen att släppa de anhängare av den belarusiska demokratirörelsen som gripits av polisen. Samtidigt uppmanade han inrikesminister Juri Karajev att personligen ta emot honom, ”för att diskutera den nuvarande svåra situationen och att förhindra framtida våld”, meddelar den katolska kyrkan. Kondrusiewicz bad präster att besöka gripna demonstranter i fängelset och stödja dem med själavård.

Vid massprotesterna mot Lukasjenko under förra veckan greps enligt regeringsuppgifter omkring 7 000 människor. Sedan dess ska alla utom 44 deltagare i den otillåtna demonstrationen ha försatts på fri fot, meddelade en talesperson för inrikesministeriet. Enligt medborgarrättsadvokater i Minsk saknas mer 80 av demonstrationens deltagare.

I motsats till den ortodoxa kyrkan har den katolska kyrkan i Belarus under senare tid alltmer ställt sig bakom kritikerna av den auktoritäre Lukasjenko. Cirka 15 procent av landets 9,5 miljoner belaruser är katoliker. Majoriteten av medborgarna i landet, som blev självständigt 1991, är ortodoxa kristna.

Den ortodoxe metropoliten Pavel i Minsk gratulerade Lukasjenko direkt efter det att denne blivit återvald. Men på måndagen besökte metropoliten ändå patienter i ett sjukhus som blivit svårt skadade av poliser vid demonstrationen, och han krävde en ”rättvis undersökning av brotten”.

I en tidigare offentliggjord deklaration från synoden för den ortodoxa kyrkan i Belarus uppmanades befolkningen att avbryta demonstrationen mot Lukasjenko, rapporterade nyhetsportalen orthodoxtimes.com under måndagen. Samtidigt uppmanade kyrkoledarna till fred och dialog. Man kräver att den belarusiska regeringen likaledes stoppar våldet från säkerhetsstyrkorna och skipar rättvisa för var och en som under de gångna dagarna blivit slagen av polis eller blivit olagligt gripen.

I deklarationen talas det, enligt portalen, likväl om ”provokatörer” och ”anstiftare”, som vill ”destabilisera landet och splittra människorna”. Bedömare ser därför en starkare närhet hos den ortodoxa kyrkan till regeringen än till oppositionen. Men även ortodoxa präster deltog i demonstrationerna, rapporterar presstjänsten AsiaNews.

Kathpress 2020-08-19