Biskopar kritiserar Zimbabwes regering

I ett brev från Zimbabwes biskopar, som lästes upp i landets kyrkor i söndags, kritiseras sittande regering för korruption, matbrist och brott mot mänskliga rättigheter. Detta har fått regeringen att bita tillbaka mot kyrkan. Det rapporterar flera internationella nyhetsportaler, bland annat The Tablet och internationella La Croix.

På söndagen lästes i Zimbabwes katolska församlingar upp ett biskopsbrev där president och myndigheter anklagades för korruption och för den hårda behandlingen av människor som protesterar mot korruptionen, ekonomiska problem och matbrist. Biskoparna menar att korruptionen i landet har nått ”alarmerande nivåer” och att behandlingen av demonstranter är ”utan motstycke”. Detta samtidigt som fattigdomen ökar kraftigt och inflationen ligger på över 800 procent. De demonstrationer som inleddes av partiet ”Transform Zimbabwe” i slutet av juli slogs ner av beväpnad polis och militär, och flera av de ledande personerna lever nu gömda eller fängslade. Biskoparna varnar för att åtgärderna kommer att driva ner landet ännu djupare i krisen.

Regeringen har nu gått till motattack mot biskoparna. Informationminister Monica Mutswangwa har meddelat att regeringen fördömer brevet från ärkebiskop Robert Ndlovu och hans ”kotteri av biskopar”, och menar att det ”ondsinta meddelandet” skrivits i syfte att starta en massaker som den i Rwanda 1994. En bakgrund till  detta är att ärkebiskopen hör till den etniska minoriteten ndebele. Många civila ndebele förlorade livet 1980, när president Mugabe från den etniska majoriteten shona slog till mot oppositionen under förevändning att det rörde sig om militanta grupper.

”[Ndlovus] övertramp har en geopolitisk dimension, då han är överstepräst för den regimomstörtningsagenda som varit utmärkande för de postimperialistiska västmakterna de senaste två decennierna”, skrev Mutswangwa i sitt uttalande.

Biskopskonferensen i Zimbabwe å sin sida frågar om detta verkligen är det Zimbabwe landets invånare vill leva i. ”Att ha en annan åsikt är inte att vara en fiende. Det är just genom kontrasten mellan olika åsikter ljuset kommer fram. Vår regering stämplar alla som tycker annorlunda som fiender till landet: det är ett övergrepp.”

Red 2020-08-19

Källor: The Tablet, La Croix International

Detta är ett referat av artiklar på andra nyhetsportaler.