Katolska kyrkan i Pakistan kämpar mot tvångskonvertering

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolska kyrkan i Pakistan kommer att bekämpa religiös konvertering av minderåriga flickor genom rättsliga åtgärder. Orsaken är mot bakgrund av en pågående rättsligt ärende i en domstol för en trettonårig katolsk flicka. Flickan blev bortrövad, tvångskonverterad till islam och bortgift med medålders muslimsk kidnappare.

En domstol beslutade att giftermålet är ogiltigt, eftersom barnäktenskap strider mot pakistansk lag. Men domstolen misslyckades att döma i frågan om tvångskonverteringen. Fader Saleh Diego vid det katolska ärkestiftet av Karachi menar att kyrkan kommer att kämpa mot tvångskonvertering i detta aktuella fall och för alltid genom att lämna in petition i ärendet. Han betonar att barn under 18 år följer eller praktiserar samma religion som sina föräldrar.

En organisation för mänskliga rättigheter i Pakistan rapporterar att tvångskonvertering har ökat och blivit vanligt sätt att förfölja religiösa minoriteter i landet. Enligt ”the US Commission on International Religious Freedom” hör Pakistan till en av världens värsta kränkare av religionsfrihet.

Red. 2020-11-12

Nyheten från UCANews återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolska kyrkan i Pakistan kommer att bekämpa religiös konvertering av minderåriga flickor genom rättsliga åtgärder. Orsaken är mot bakgrund av en pågående rättsligt ärende i en domstol för en trettonårig katolsk flicka. Flickan blev bortrövad, tvångskonverterad till islam och bortgift med medålders muslimsk kidnappare.

En domstol beslutade att giftermålet är ogiltigt, eftersom barnäktenskap strider mot pakistansk lag. Men domstolen misslyckades att döma i frågan om tvångskonverteringen. Fader Saleh Diego vid det katolska ärkestiftet av Karachi menar att kyrkan kommer att kämpa mot tvångskonvertering i detta aktuella fall och för alltid genom att lämna in petition i ärendet. Han betonar att barn under 18 år följer eller praktiserar samma religion som sina föräldrar.

En organisation för mänskliga rättigheter i Pakistan rapporterar att tvångskonvertering har ökat och blivit vanligt sätt att förfölja religiösa minoriteter i landet. Enligt ”the US Commission on International Religious Freedom” hör Pakistan till en av världens värsta kränkare av religionsfrihet.

Red. 2020-11-12

Nyheten från UCANews återfinns i sin helhet här