Katolska kyrkoledare i USA fördömer vapenleveranser till de syriska rebellerna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kyrkoledare i USA har varnat för vad följderna kan bli om USA beslutar sig för att sända vapen till rebellstyrkorna i Syrien. Det kommer bara att resultera i mer blodsutgjutelse och att kyrkorna kommer att få betala priset. Det tvååriga kriget i Syrien har utvecklats till ett sekteristiskt krig mellan sunniter och shiiter, vilket innebär att de kristna och andra minoriteter kommer att hamna i korselden.

Överhuvudet för den melkitiska kyrkan i USA, biskop Nicholas Samra, säger att Syriens fem melkitiska biskopar har offentliggjort en ”diger rapport” som nått honom och de andra melkitiska biskoparna som samlats till sitt årliga möte med patriarken Gregorius III i Laham, Libanon. Enligt den har kriget skördat oerhört många kristna offer, somliga dödade och andra kidnappade av islamistiska rebeller. ”Patriarken och våra andra biskopar kräver ett slut på stridigheterna och inledande av diplomatiska samtal för att skapa fruktbara relationer”, sade biskopen, ”i stället för ömsesidigt skjutande”.

Fader Elias Safaj, som tjänstgör hos melkiterna i Houston, Texas, säger till National Catholic Register att de syriska präster och vänner som han varit i kontakt med har berättat att rebellstyrkorna domineras av sunnitiska islamister, som har andra muslimska minoriteter som målgrupper, men särskilt de kristna: ”Rebellgrupperna fruktar inte längre repressalier från Väst, utan har blivit praktiskt taget laglösa. De betraktar kristna som kaffir, otrogna, som antingen måste dödas eller fördrivas”.

Den amerikanska katolska biskopskonferensen har upprepade gånger vädjat till Obamaadminstrationen att varken finansiera eller ge någondera sidan militärt stöd. ”Genom att bistå med mera vapen i konflikten kommer den bara att bli mera dödsbringande och ytterligare civila kommer att tvingas fly från sina hem”, säger Stephen Colecchi, ordförande i biskopskonferensens utskott för internationell fred och rättvisa. Ett vapenembargo mot båda sidorna i konflikten torde kunna tvinga parterna till förhandlingsbordet.”

Assadregimen, som stöds av Hizbollah i Iran och Libanon, har erhållit politiskt och ekonomiskt stöd från Kina och Ryssland. Rebellerna, som löst samlats under beteckningen ”Fria Syriska Armén”, åtnjuter understöd såväl från Qatar och Saudiarabien som av ett inflöde av utländska frivilliga, inklusive medlemmar i al Qaeda, och har inriktat sig på att föra ett regelrätt religionskrig i Syrien. De ekonomiska sanktionerna träffar minoriteterna värre än andra.

”Det internationella samfundet måste se till att vidta mått och steg för att minska konflikten”, säger Stephen Colecchi. ”De måste förmå parterna i Syrien att försöka skapa en framtid i vilka alla kan ingå, i vilken varken alawiter eller kristna blir marginaliserade och där även sunniterna kan komma till tals.”

Peter Jesserer Smith, National Catholic Register, 2013-07-01

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kyrkoledare i USA har varnat för vad följderna kan bli om USA beslutar sig för att sända vapen till rebellstyrkorna i Syrien. Det kommer bara att resultera i mer blodsutgjutelse och att kyrkorna kommer att få betala priset. Det tvååriga kriget i Syrien har utvecklats till ett sekteristiskt krig mellan sunniter och shiiter, vilket innebär att de kristna och andra minoriteter kommer att hamna i korselden.

Överhuvudet för den melkitiska kyrkan i USA, biskop Nicholas Samra, säger att Syriens fem melkitiska biskopar har offentliggjort en ”diger rapport” som nått honom och de andra melkitiska biskoparna som samlats till sitt årliga möte med patriarken Gregorius III i Laham, Libanon. Enligt den har kriget skördat oerhört många kristna offer, somliga dödade och andra kidnappade av islamistiska rebeller. ”Patriarken och våra andra biskopar kräver ett slut på stridigheterna och inledande av diplomatiska samtal för att skapa fruktbara relationer”, sade biskopen, ”i stället för ömsesidigt skjutande”.

Fader Elias Safaj, som tjänstgör hos melkiterna i Houston, Texas, säger till National Catholic Register att de syriska präster och vänner som han varit i kontakt med har berättat att rebellstyrkorna domineras av sunnitiska islamister, som har andra muslimska minoriteter som målgrupper, men särskilt de kristna: ”Rebellgrupperna fruktar inte längre repressalier från Väst, utan har blivit praktiskt taget laglösa. De betraktar kristna som kaffir, otrogna, som antingen måste dödas eller fördrivas”.

Den amerikanska katolska biskopskonferensen har upprepade gånger vädjat till Obamaadminstrationen att varken finansiera eller ge någondera sidan militärt stöd. ”Genom att bistå med mera vapen i konflikten kommer den bara att bli mera dödsbringande och ytterligare civila kommer att tvingas fly från sina hem”, säger Stephen Colecchi, ordförande i biskopskonferensens utskott för internationell fred och rättvisa. Ett vapenembargo mot båda sidorna i konflikten torde kunna tvinga parterna till förhandlingsbordet.”

Assadregimen, som stöds av Hizbollah i Iran och Libanon, har erhållit politiskt och ekonomiskt stöd från Kina och Ryssland. Rebellerna, som löst samlats under beteckningen ”Fria Syriska Armén”, åtnjuter understöd såväl från Qatar och Saudiarabien som av ett inflöde av utländska frivilliga, inklusive medlemmar i al Qaeda, och har inriktat sig på att föra ett regelrätt religionskrig i Syrien. De ekonomiska sanktionerna träffar minoriteterna värre än andra.

”Det internationella samfundet måste se till att vidta mått och steg för att minska konflikten”, säger Stephen Colecchi. ”De måste förmå parterna i Syrien att försöka skapa en framtid i vilka alla kan ingå, i vilken varken alawiter eller kristna blir marginaliserade och där även sunniterna kan komma till tals.”

Peter Jesserer Smith, National Catholic Register, 2013-07-01