Katolska sjukhus i Indien i frontlinjen

Många människor i Indien har drabbats av coronaviruset covid-19. Av landets befolkning på 1,3 miljarder, så har ungefär 12 000 människor avlidit hittills. Tre fjärdedelar av de döda har rapporterats från tre delstater, Maharashtra, Gujarat och Dehli.

Viruset sprids i landet trots en total nedstängning i Indien. Det finns ett enormt behov av sjukvård för alla smittade.

Fader Mathew Abraham, som är ansvarig för den indiska katolska hälsoorganisationen CHAI (the Catholic Health Association of India) säger att det är mycket svårt att hantera virussjukdomen. Organisationen har ett nära samarbete med flera delstatsmyndigheter för vård av coronasjuka människor. Han informerade också om att personal i flera av organisationens sjukhus har genom vårdarbete smittats av coronaviruset. Det finns fler än 500 sjukhus i den katolska hälsoorganisationen. Sjukvård är kostnadsfri på katolska sjukhus i Indien.

Red. 2019-06-20

Nyheten från LiCAS.news återfinns i sin helhet här