Tidning från världsungdomsdagen i Panama på nätet

Den 19 juni gavs en tidning från världsungdomsdagen i Panama (som ägde rum den 22–27 januari 2019) ut både fysiskt och digitalt. Likt de tidigare utgåvorna av World Youth Day Magazine, finns texterna på fyra parallella språk: italienska, franska, spanska och engelska.

Nyheten annonserades av dikasteriet för lekfolk, familj och liv, som förklarade att syftet med tidningen är att väcka minnen av världsungdomsdagen hos de flera miljoner ungdomar som deltog. Den avser också att inspirera framtida ungdomar att delta i kommande världsungdomsdagar.

Tidningen, som är nu på sin 25:e utgåva, har getts ut i samband med alla världsungdomsdagarna hittills. Denna utgåva är den första som finns tillgänglig på nätet. Pappersutgåvan är också anmärkningsvärd: i enlighet med påvens uppmaningar, har man försökt tillämpa den påvliga encyklikan Laudato Si’ (Lovad vare du) i praktiken, genom att trycka tidningen på ekologiskt certifierat papper. I andra avseenden, däremot, liknar denna utgåvan tidigare nummer: bildrika uppslag ramar in påvens ord och deltagarnas vittnesbörd.

I slutet av tidningen finns också en rapport om mötet “Ungdomar för vårt gemensamma hem: den ekologiska omvändelsen i praktiken” (“Young People for the Common Home: the Ecological Conversion in Practice”), som hölls några dagar innan världsungdomsdagen. Där träffades omkring 300 ungdomar från 80 biskopskonferenser för att reflektera kring Franciskus encyklika om miljön och hur den kan omsättas i praktiken.

Red. 2020-06-22

Detta är en nyhetstext vars källa finns här. Tidningen från världsungdomsdagen går att hitta via denna länk.