Kenyas biskopar i upprop mot torkan

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den franska tidningen La Croix rapporterar att Kenyas biskopar har gått ut med en offentlig uppmaning till landets myndigheter att ”skyndsamt” ingripa för att begränsa konsekvenserna av den pågående torkan. Under de senaste två odlingssäsongerna har det regnat ytterst lite i flera av regionerna i landets norra och nordöstra delar. Rädslan för att Kenya återigen ska drabbas av svält har ökat allt mer.

Martin Kivuva Musonde, Mombasas ärkebiskop och den kenyanska biskopskonferensens ordförande, framhöll i ett samtal med de församlade journalisterna att åtgärderna från regeringens sida än så länge varit mycket försiktiga. Musonde förklarade vidare att landets biskopar nu kräver att regeringen agerar snabbt för att bistå de drabbade både på lång och kort sikt. Ärkebiskop Musonde påminde om att detta är ett återkommande problem som skulle kunna avhjälpas genom att regeringen inrättar stödstrukturer av permanent slag. Musonde vände sig även till landets invånare och uppmanade dem bistå de drabbade.

Enligt uppskattningar från myndigheter och internationella hjälporganisationer berör väderfenomenet i nuläget ungefär 2,1 miljoner människor. Men, enligt vad La Croix rapporterar, uppskattar hjälporganisationer att den siffran kan komma att stiga till 2,4 miljoner redan den här månaden. I nuläget finns inget som tyder på att torkan kommer att ge med sig. Även den kommande månanden kommer att ge mycket lite regn.

Ärkebiskop Musonde förklarade vidare att enligt hans åsikt beror dessa torkperioder på den globala uppvärmningen, men även på miljöförstöringen inom landet; Kenyas tillväxt har baserat sig på att utnyttja naturresurserna till sista droppen. Musonde påpekade att under den senaste åren har de lokala kyrkorna i samarbete med andra trossamfund engagerat sig i diverse miljöprojekt för att stävja denna utveckling.

Red. 2021-11-15

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den franska tidningen La Croix rapporterar att Kenyas biskopar har gått ut med en offentlig uppmaning till landets myndigheter att ”skyndsamt” ingripa för att begränsa konsekvenserna av den pågående torkan. Under de senaste två odlingssäsongerna har det regnat ytterst lite i flera av regionerna i landets norra och nordöstra delar. Rädslan för att Kenya återigen ska drabbas av svält har ökat allt mer.

Martin Kivuva Musonde, Mombasas ärkebiskop och den kenyanska biskopskonferensens ordförande, framhöll i ett samtal med de församlade journalisterna att åtgärderna från regeringens sida än så länge varit mycket försiktiga. Musonde förklarade vidare att landets biskopar nu kräver att regeringen agerar snabbt för att bistå de drabbade både på lång och kort sikt. Ärkebiskop Musonde påminde om att detta är ett återkommande problem som skulle kunna avhjälpas genom att regeringen inrättar stödstrukturer av permanent slag. Musonde vände sig även till landets invånare och uppmanade dem bistå de drabbade.

Enligt uppskattningar från myndigheter och internationella hjälporganisationer berör väderfenomenet i nuläget ungefär 2,1 miljoner människor. Men, enligt vad La Croix rapporterar, uppskattar hjälporganisationer att den siffran kan komma att stiga till 2,4 miljoner redan den här månaden. I nuläget finns inget som tyder på att torkan kommer att ge med sig. Även den kommande månanden kommer att ge mycket lite regn.

Ärkebiskop Musonde förklarade vidare att enligt hans åsikt beror dessa torkperioder på den globala uppvärmningen, men även på miljöförstöringen inom landet; Kenyas tillväxt har baserat sig på att utnyttja naturresurserna till sista droppen. Musonde påpekade att under den senaste åren har de lokala kyrkorna i samarbete med andra trossamfund engagerat sig i diverse miljöprojekt för att stävja denna utveckling.

Red. 2021-11-15

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)