Kenyas biskopar uppmanar till fredliga val

De katolska biskoparna i Kenya har uppmanat landets medborgare att gå och rösta i president- och parlamentsvalen. Alla borde utnyttja sin grundlagsmässiga rätt att välja en ledning som har förmåga att hålla samman landet, säger ordföranden för den katolska biskopskonferensen i Kenya, biskop Philip Anyolo, enligt Vatikanradion. Samtidigt manar han den statliga valkommissionen att se till att det blir en ”rättvis, jämlik, transparent, trovärdig och fredlig” omröstning.

Den katolska kyrkan i Kenya har erbjudit sig att samarbeta med alla inblandade institutioner i valproceduren. Med ett budskap riktat till medierna har de katolska biskoparna sagt att dessa ”spelar en avgörande roll”. En objektiv rapportering är absolut nödvändig för att skapa en miljö fri från våld och en kultur präglad av rättvisa, fred och försoning.

Omkring 20 miljoner kenyaner som har registrerat sig för valen är kallade att på tisdagen välja president och dennes ställföreträdare samt nya ledamöter i senaten och nationalförsamlingen.

Det är osäkert om den kandiderande presidenten Uhuru Kenyatta blir omvald för en andra mandatperiod. De stigande priserna på livsmedel och den höga arbetslösheten har gjort befolkningen otillfredsställd.

Efter presidentvalet i slutet av 2007 uppstod oroligheter i det östafrikanska landet. Enligt uppgift ska 1 000 människor då ha omkommit och hundratusentals flydde våldsamheterna.

Befolkningen omfattar omkring 47 miljoner invånare. Ca 48 procent är protestanter, drygt 23 procent katoliker, 12 procent övriga kristna, 11 procent muslimer, knappt 2 procent tillhör inhemska religioner.

Kathpress 2017-08-08