Kinas regim slår ner på katoliker

Förföljelsen av katoliker i Kina tycks nu öka efter att ledande katolska företrädare i Hongkong har fortsatt uttala sig negativt om den kommunistiska regimen, enligt flera olika inhemska och utländska rapporter. Detta uppger den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA.

I de demonstrationer för demokrati och frihet som har pågått i Hongkong under flera månaders tid har katoliker spelat en viktig roll, bland annat för att betona vikten av att protesterna sker fredligt och även bemöts fredligt av myndigheterna, vilket också har rapporterats av media i och utanför landet. Regimen i Peking har därför blivit mer orolig för att katoliker i Fastlandskina ska inspireras till protester, och har bland annat infört förbud för vissa kända katolska företrädare att helt besöka Hongkong.

Till skillnad från situationen i Fastlandskina är den katolska kyrkan i Hongkong inte underställd regeringens tillsyn. Det finns därför heller inget behov av någon ”underjordisk” katolsk kyrka i Hongkong. Under senare tid påstås myndigheterna i Peking ha ignorerat kravet på att erkänna katolska kyrkor vars medlemmar inte samtidigt är medlemmar i det nätverk som kallas ”Kinesiska patriotiska katolska föreningen” (CPCA), och som alltså är den statskontrollerade kyrkan. Tvärtemot vad de kinesiska myndigheterna har lovat att göra.

Från Jiangxi-provinsen berättas det till exempel om en präst som vägrade gå med i CPCA och som nu tvingats gå under jorden i fruktan för att bli arresterad. Innan han försvann uppmanade prästen sin församling att ”hålla ut i tron och be rosenkransen”. Under juli och augusti stängde den kinesiska regimen minst fem katolska kyrkor i stiftet Yujiang för att församlingarna vägrat att gå med i CPCA, och i staden Yingtan hotade de lokala myndigheterna med att arrestera en präst och att dra in alla offentliga bidrag till alla katoliker i hela staden för att församlingen inte ville ansluta sig till CPCA. En anonym kinesisk katolsk präst som citeras av CNA uppger att staten har spioner bland kyrkobesökare för att ta reda på vad prästerna säger i sina predikningar i CPCA-anslutna församlingar. Prästerna i dessa församlingar övervakas också i detalj när de reser runt i landet.

Förra året ingick Vatikanen och den kinesiska regimen ett avtal om att Vatikanen erkänner CPCA-anslutna biskopar och ger Peking inblick i kommande biskopsutnämningar. Detta mot att regimen erkänner kyrkor som inte är anslutna till CPCA. Något som regimen alltså inte tycks göra. CPCA står under kommunistpartiets kontroll och en kinesisk katolik som citeras av CNA uppger att organisationen sätter partiet högre än allt annat och är ett sätt för regimen att få omvärlden att tro att det råder religionsfrihet i landet.

I mitten av september blev det känt att tre protestantiska kyrkor hade blivit beordrade att ersätta tavlor med tio Guds bud på med citat av den kinesiske presidenten, Xi Jinping. I synnerhet var det första budet, ”Du skall inte ha några andra gudar jämte mig”, som hade gjort Jinping särskilt missnöjd. Personer som vägrat att utföra ordern har arresterats.

Människorättsgrupper har varnat för att Kina har miljontals samvetsfångar som just är fängslade för sin religiösa tro. Förra veckan tog FN i Genève emot ett vittnesmål om att det ska finnas klara bevis för att den kinesiska regimen tar och säljer vidare organ från dessa fångar.

Catholic News Agency, 2019-09-30

Detta är en nyhetstext, vars källa finns här