Klimatförändringar är en attack mot mänskliga rättigheter

2 Klimatförändring.dec 2015I dag den 10 december är det inte bara Nobeldagen, utan också den Internationella dagen för mänskliga rättigheter som instiftades av FN år 1950. Med anledning av det gör Caritas Europa följande uttalande:

I dag på den Internationella dagen för mänskliga rättigheter kämpar delegationer från hela världen för att komma fram till en gemensam överenskommelse som ska avsluta det viktiga klimatmötet COP21 i Paris. Klimatförändringar och mänskliga rättigheter har en stark koppling och effekterna av klimatförändringarna på de mänskliga rättigheterna är redan nu kännbara.

Oliver De Schutter, som är vice ordförande för IPES-Food (den Internationella panelen av experter på hållbara livsmedelssystem) and före detta särskilt ansvarig inom FN för rätten till mat, känner mycket väl till denna koppling. Liksom Caritas gör internationellt använder han alla tillfällen som ges för att öka kunskapen om vikten av att erkänna klimatets effekter på rätten till mat.

”Precis som Caritas och andra försvarare av de mänskliga rättigheterna varnar oss för hotar såväl torka som översvämningar känsliga områden i alla delar av världen. Samtidigt som nederbörden blir allt svårare av förutse, blir livet allt svårare för de fattigaste och mest utsatta människorna. Klimatförändringarna utgör ett allvarligt hot mot både rätten till mat och rätten att ha någonstans att bo. Klimatkonferensen COP21 borde egentligen kallas för ett toppmöte om mänskliga rättigheter. Tiden håller på att ta slut och vi måste bromsa den utveckling som börjat: Vi måste agera resolut nu för att stoppa klimatförändringarna och så stoppa denna attack utan motstycke på de mänskliga rättigheterna.”

De fattigaste och mest utsatta människorna är de som drabbas hårdast av förödelsen som följer på klimatets förändring. Caritas arbetar över hela världen med samhällen som själva är vittnen till ökningen av styrkan i extrema väderlägen och den ödeläggelse de för med för dessa samhällens välmående och hälsa.

Silvia Sinibaldi är ansvarig på Caritas Europa för internationell utveckling. Hon är en del av Caritas internationella delegation till COP21. Där arbetar hon med att tala om för politikerna att ”COP21 måste nå fram till en framgångsrik överenskommelse, därför att denna överenskommelse har allt att göra med mänskliga rättigheter! Besluten som tas nu i Paris kommer att påverka flera grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till mat, rätten till vatten och rätten till land. Vad COP21 egentligen handlar om är rätten att leva ett värdigt liv”.

Caritas Europa hoppas att överenskommelsen som kommer att avsluta COP21 kommer:

  1. Att bli rättvis och juridiskt bindande.
  2. Att ha de mänskliga rättigheterna som sin utgångspunkt.
  3. Att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader för att på så sätt säkerställa de små ö-nationernas överlevnad.

Caritas Europa är den regionala sammanslutningen av de 49 nationella Caritas som finns i Europa. Caritas Sverige är en av dessa medlemmar.

Uttalandet förmedlat genom HENRIK ALBERIUS 2015-12-10