Konsten att lyssna – Världsböndagen för kallelser på söndag

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Varje andlig kallelse börjar med att man lyssnar, och att man lyssnar noga. Men det är inte alltid lätt att höra Guds röst.” Detta betonade de båda ordförandena för den österrikiska ordenskonferensen, ärkeabboten Korbinian Birnbacher och priorinnan syster Franziska Madl, i en kommuniké inför Världsböndagen för andliga kallelser, som iakttas söndagen den 30 april. Denna dag som i år firas för 60:e gången infaller traditionsenligt på fjärde söndagen i påsktiden. I Österrike arrangeras då i stiften olika gudstjänster och andra evenemang.

Att det tema som har valts för detta är ˮLyssna!ˮ anser ärkeabboten Birnbacher vara osedvanligt träffande. Inte bara den helige Benedictus regel, som är betydelsefull för munkar, inleds med detta ord, utan även Israels trosbekännelse i Deuteronomium (Femte Moseboken): ”Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en.” Vid denna uppmaning gäller det också att ˮidentifiera rösten mitt i all vår tids larm – och att följa denˮ. Då ska ”lyssnandet bli till urskiljande, kärleken till handling och begeistringen till engagemang”, säger abboten för benediktinklostret S:t Peter i Salzburg.

Guds röst i våra egna liv må oftast vara ˮtystˮ, det är syster Madls erfarenhet. Men i stället för att något bryter in med dunder och brak hos en människa och klart och tydligt förkunnar Guds vilja för henne, så handlar det här snarare om att ”ana och lägga märke till vad den kanske är inriktad mot – särskilt när det handlar om en andlig kallelse”. Röster som talar emot sådana livsval är oftare mycket starkare, och därför är det inte enkelt att följa Guds röst.

Enligt den vice ordföranden i ordenskonferensen, tillika priorinnan i Wiens kloster för dominikansystrar är denna världsböndag en viktig påminnelse om ”att vi som döpta alla är kallade, men att det också finns en särskild form för att leva i Kristi efterföljd där man sätter allt på ett kort”. Om det är lätt eller svårt för en människa att finna sin egen andliga kallelse, ”beror också på hur vi alla gemensamt hanterar frågan”, säger syster Madl. Bön men även konkret stöd och vägledning är här nödvändigt.

Så hade också hjälpbiskopen av Salzburg Hansjörg Hofer uppmanat till ˮbön för nya kallelser och för dem som redan har slagit in på kallelsens vägˮ. Glädjen över att människor blir präster, diakoner eller ordenssystrar, eller väljer någon annan andlig bana, gäller det att förmedla till dessa – och måtte de få ”ny känsla av motivation och framför allt även glädje”, säger biskop Hofer med ansvar för kallelser.

På flera olika platser i Österrike firas denna världsböndag för kallelser med gudstjänster, bönesamlingar, vallfarter och annat i alla stift. Temat ˮkallelserˮ står i fokus.

Kathpress 2023-04-27

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Varje andlig kallelse börjar med att man lyssnar, och att man lyssnar noga. Men det är inte alltid lätt att höra Guds röst.” Detta betonade de båda ordförandena för den österrikiska ordenskonferensen, ärkeabboten Korbinian Birnbacher och priorinnan syster Franziska Madl, i en kommuniké inför Världsböndagen för andliga kallelser, som iakttas söndagen den 30 april. Denna dag som i år firas för 60:e gången infaller traditionsenligt på fjärde söndagen i påsktiden. I Österrike arrangeras då i stiften olika gudstjänster och andra evenemang.

Att det tema som har valts för detta är ˮLyssna!ˮ anser ärkeabboten Birnbacher vara osedvanligt träffande. Inte bara den helige Benedictus regel, som är betydelsefull för munkar, inleds med detta ord, utan även Israels trosbekännelse i Deuteronomium (Femte Moseboken): ”Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en.” Vid denna uppmaning gäller det också att ˮidentifiera rösten mitt i all vår tids larm – och att följa denˮ. Då ska ”lyssnandet bli till urskiljande, kärleken till handling och begeistringen till engagemang”, säger abboten för benediktinklostret S:t Peter i Salzburg.

Guds röst i våra egna liv må oftast vara ˮtystˮ, det är syster Madls erfarenhet. Men i stället för att något bryter in med dunder och brak hos en människa och klart och tydligt förkunnar Guds vilja för henne, så handlar det här snarare om att ”ana och lägga märke till vad den kanske är inriktad mot – särskilt när det handlar om en andlig kallelse”. Röster som talar emot sådana livsval är oftare mycket starkare, och därför är det inte enkelt att följa Guds röst.

Enligt den vice ordföranden i ordenskonferensen, tillika priorinnan i Wiens kloster för dominikansystrar är denna världsböndag en viktig påminnelse om ”att vi som döpta alla är kallade, men att det också finns en särskild form för att leva i Kristi efterföljd där man sätter allt på ett kort”. Om det är lätt eller svårt för en människa att finna sin egen andliga kallelse, ”beror också på hur vi alla gemensamt hanterar frågan”, säger syster Madl. Bön men även konkret stöd och vägledning är här nödvändigt.

Så hade också hjälpbiskopen av Salzburg Hansjörg Hofer uppmanat till ˮbön för nya kallelser och för dem som redan har slagit in på kallelsens vägˮ. Glädjen över att människor blir präster, diakoner eller ordenssystrar, eller väljer någon annan andlig bana, gäller det att förmedla till dessa – och måtte de få ”ny känsla av motivation och framför allt även glädje”, säger biskop Hofer med ansvar för kallelser.

På flera olika platser i Österrike firas denna världsböndag för kallelser med gudstjänster, bönesamlingar, vallfarter och annat i alla stift. Temat ˮkallelserˮ står i fokus.

Kathpress 2023-04-27

Detta är en nyhetstext.