Korset och fåglarna

av FREDRIK HEIDING
Det finns flera olika ingångar till vördnaden för korset, till Jesu Kristi lidande. En ingång är genom naturen, skapelsen. Teologer har pekat på parallellen mellan livets träd i paradiset (1 Mos 2:9) och det träd – eller material från träd – som Jesus Kristus först bar på och sedan blev fästad på. Innebörden är att den ursprungliga miljön med livets träd skildrad i den gammaltestamentliga skapelseberättelsen – och som skadats genom människosläktets syndfullhet – nu har återupprättats i och med Jesu död på korset, det nya livets träd (lat. lignum vitae).

Korsfästelsen på Livets träd,
från en pergamentshandskrift
Cod St Peter i Straßburg, omkring 1260.
Foto: Wikipedia.

Genom att betrakta fåglarna finner vi en annan parallell hämtad från naturen som illustrerar innebörden av Korset. Allmänt bekant är Jesu tal i bergspredikan om att inte göra sig några bekymmer utan lära sig av fåglarna: ”Se på himlens fåglar, de sår inte…” (Matt 6:26). Men man kan också betrakta fåglarna i samband med Korset, vilket flera av de tidiga syriska kyrkofäderna gör. Exempelvis Efraim Syriern som levde på 300-talet iakttar hur fåglarna ”brer ut sina vingar i korsets tecken”.

Fåglarna symboliserar frihet, lätthet och enkelhet. Men de behöver också först i sin svaghet som fågelungar utvecklas och när de väl blivit flygfärdiga hålla upp vingarna. I Hymn 18 av Hymnerna om tron som kan läsas men kanske kommer till sin fulla rätt i sjungen form, skriver Efraim Syriern:

Om fågelungen inte är fullgången,
kan den inte av svaghet bryta genom skalet.
Tron under tigandets täcke är också svag.
Fullkomna den, du som fullkomnar allt!

Fåglarnas släkte fortplantas trefaldigt:
från moderliv till ägg,
från ägg till bo och läte.
När fågeln är färdig, då flyger den,
den brer ut sina vingar i korsets tecken.

Också tron fullbordas trefaldigt:
när apostlarna trodde på Fadern, Sonen och Anden,
då flög förkunnelsen i de fyra väderstrecken,
i korsets kraft.

De tre namnen är trefaldigt utsådda
i anden, själen och kroppen som i en symbol.
När vår trefaldighet fullbordas av de tre,
då härskar den över svärdet.

När anden lider, då är den helt tecknad av Fadern,
när själen lider, då är den helt förenad med Sonen,
när kroppen bekänner och brinner,
då har den helt andel i den heliga Anden.

När fågeln drar samman vingarna
och så förnekar korsets utbredda symbol,
då förnekar också luften och bär den inte
om inte dess vingar bekänner korset.

(Efraim Syriern, Hymnerna om tron, hymn 18, vers 1–6, översättning av Sten Hidal, Artos, 2014, s. 90.)

Efraim Syriern.

När det gäller lidandet kan vi människor vända oss direkt till Gudsmänniskan Jesus Kristus, men vi kan också komma till honom via naturen och betrakta fåglarnas beteende.

Fredrik Heiding 2019-04-19

För vidare läsning:

Patriark Ignatius Aphrem II, Korsets symbol hos de tidiga syriska kyrkofäderna, Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund, 2015.

Efraim Syriern, Hymnerna om tron, översättning av Sten Hidal, Artos, 2014.