Kristna biståndsorganisationer försiktigt optimistiska till miljömöte i Durban

Många hjälporganisationer har reagerat med försiktighet och skepsis på utgången av FN:s senaste klimattoppmöte. Bland andra har också Österrikes katolska biskopliga koordination för internationell utveckling och mission, KOO, sänt en observatör till Durban i Sydafrika. Representanten för KOO, Judith Zimmermann-Hössl, meddelade i söndags att ”en ljusglimt var att man utarbetat mycket bra beslut vad gäller frågor om anpassning och om de skador och förluster”, som är att vänta. Det handlar då om definitioner samt hur man skall hantera klimatbetingade, oundvikliga effekter i särskilt sårbara länder.

Enligt Zimmermann-Hössl blev detta tema alltmer viktigt under förhandlingarnas gång. Företrädare för civilsamhället hälsade med glädje, att man med den överenskomna arbetsplanen för kommande år nu för första gången har en verklig möjlighet att ge sig in på så komplicerade frågor som hur man skall lägga upp diskussionerna kring problemen med framtvingad migration och flykt till följd av klimatförändringar och hur man skall förankra dessa diskussioner i FN processen.

Den tyska evangeliska utvecklingsorganisationen samt föreningen ”Bröd åt världen” betecknar överenskommelsen vid klimattoppmötet som en begränsad framgång. Den brittiska organisationen ”Oxfam” saknar klara bekräftelser på hur den beslutade klimatfonden skall finansieras. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon talade om en ”betydande överenskommelse”.

Tidigt i söndagsmorse hade delegaterna i Durban efter en delvis hätsk diskussion kommit överens om en kompromiss. Enligt den gick EU och dess partner med på en förlängning av Kyoto protokollet fram till år 2013.

Som en motprestation gick alla med på att man fram till år 2015 skall utarbeta en överenskommelse som träder i kraft 2020 och där alla, inte bara industriländerna, åtar sig att reducera sina utsläpp av växthusgaser. Dessutom beslutades om en ”grön klimatfond”, där fattiga länder kan söka hjälp för att lindra skador av klimatförändringarna.

Organisationen ”Bröd åt världen” hälsade denna kompromiss som ett framsteg men kritiserade samtidigt länder som USA, Kanada, Ryssland men också Kina och Indien för att de fördröjer klimatarbetet. Man kräver nu nya vägar inom klimatpolitiken. FN processen förmår uppenbarligen inte finna lösningar som ”begränsar den globala uppvärmningen till två grader”.

Ledaren för ”Bröd åt världen”, Cornelia Fűllkrug-Weitzel, sade: ”Det krävs i framtiden att det, vid sidan om FN processen, uppkommer ett vidare samarbete mellan länder, som är beredda att gå fram snabbare.” Till dess räknas fler utvecklings- och tröskelländer, samt ”EU och framför allt Tyskland”.

”Oxfam” påpekar kritiskt att överenskommelsen i Durban ställer in världen på en kurs som leder till en global uppvärmning på fyra grader. Förhandlarna sänder ett ”klart budskap till världen fattiga: Elda med kol!”. Organisationen ”Germanwatch” ser det som lovvärt att vare sig EU eller Tyskland har gått med på någon slapp kompromiss. Durban är i alla fall en ”ett genombrott, även om det är otillräckligt”.

Kathpress 2011-12-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Många hjälporganisationer har reagerat med försiktighet och skepsis på utgången av FN:s senaste klimattoppmöte. Bland andra har också Österrikes katolska biskopliga koordination för internationell utveckling och mission, KOO, sänt en observatör till Durban i Sydafrika. Representanten för KOO, Judith Zimmermann-Hössl, meddelade i söndags att ”en ljusglimt var att man utarbetat mycket bra beslut vad gäller frågor om anpassning och om de skador och förluster”, som är att vänta. Det handlar då om definitioner samt hur man skall hantera klimatbetingade, oundvikliga effekter i särskilt sårbara länder.

Enligt Zimmermann-Hössl blev detta tema alltmer viktigt under förhandlingarnas gång. Företrädare för civilsamhället hälsade med glädje, att man med den överenskomna arbetsplanen för kommande år nu för första gången har en verklig möjlighet att ge sig in på så komplicerade frågor som hur man skall lägga upp diskussionerna kring problemen med framtvingad migration och flykt till följd av klimatförändringar och hur man skall förankra dessa diskussioner i FN processen.

Den tyska evangeliska utvecklingsorganisationen samt föreningen ”Bröd åt världen” betecknar överenskommelsen vid klimattoppmötet som en begränsad framgång. Den brittiska organisationen ”Oxfam” saknar klara bekräftelser på hur den beslutade klimatfonden skall finansieras. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon talade om en ”betydande överenskommelse”.

Tidigt i söndagsmorse hade delegaterna i Durban efter en delvis hätsk diskussion kommit överens om en kompromiss. Enligt den gick EU och dess partner med på en förlängning av Kyoto protokollet fram till år 2013.

Som en motprestation gick alla med på att man fram till år 2015 skall utarbeta en överenskommelse som träder i kraft 2020 och där alla, inte bara industriländerna, åtar sig att reducera sina utsläpp av växthusgaser. Dessutom beslutades om en ”grön klimatfond”, där fattiga länder kan söka hjälp för att lindra skador av klimatförändringarna.

Organisationen ”Bröd åt världen” hälsade denna kompromiss som ett framsteg men kritiserade samtidigt länder som USA, Kanada, Ryssland men också Kina och Indien för att de fördröjer klimatarbetet. Man kräver nu nya vägar inom klimatpolitiken. FN processen förmår uppenbarligen inte finna lösningar som ”begränsar den globala uppvärmningen till två grader”.

Ledaren för ”Bröd åt världen”, Cornelia Fűllkrug-Weitzel, sade: ”Det krävs i framtiden att det, vid sidan om FN processen, uppkommer ett vidare samarbete mellan länder, som är beredda att gå fram snabbare.” Till dess räknas fler utvecklings- och tröskelländer, samt ”EU och framför allt Tyskland”.

”Oxfam” påpekar kritiskt att överenskommelsen i Durban ställer in världen på en kurs som leder till en global uppvärmning på fyra grader. Förhandlarna sänder ett ”klart budskap till världen fattiga: Elda med kol!”. Organisationen ”Germanwatch” ser det som lovvärt att vare sig EU eller Tyskland har gått med på någon slapp kompromiss. Durban är i alla fall en ”ett genombrott, även om det är otillräckligt”.

Kathpress 2011-12-11