Nobeldagen: Tranströmer och Mariadikter

I dag, på Nobeldagen, tar Tomas Tranströmer i Stockholms konserthus emot världens främsta utmärkelse på skönlitteraturens område. Denna glädjefyllda händelse stämmer till eftertanke. Inte minst det faktum att priset i år ges till en poet med så starka religiösa-existentiella inslag, mitt i vår förment så sekulära kultur, är anmärkningsvärt.

När det i oktober tillkännagavs att Nobelpriset tilldelats Tranströmer var man på sina håll snabb med att framhålla Tranströmer inte vill lägga fast sig vid en tydligt uttalad bekännelse till någon specifik religiös konfession. Men den som läser hans poesi kan inte undgå att lägga märke till de tydliga öppningar mot tillvarons andliga dimension som den rymmer, ibland också uttryckt i explicit bibliska vändningar.

Genom att hålla sina egna personliga övertygelser för sig själv lämnar Tranströmer möjligheten för olika tolkningar öppen. Samtidigt förklarar han att ”bakom varje tvivel väntar ett halleluja om hörnet”. Vi vill idag gärna uppmärksamma våra läsare till Magdalena Slyks presentation av Tranströmers författarskap i artikeln ”Tomas Tranströmer – en konstnär i norr” ur Signum nr 5 från i somras.

I skuggan av Nobelfestligheterna ägde i dag, den 10 december, också en intressant doktorsdisputation rum vid Uppsala universitet inom ämnet slaviska språk. Det var Marousia Korolczyk som disputerade på en avhandling om nydanande polsk marialyrik från mellankrigstiden.

Att jungfru Maria spelar en central roll i polsk poesi förvånar naturligtvis ingen. Men i avhandlingen driver författaren tesen att just under mellankrigsåren utvecklades den polska marialyriken i en ny riktning genom att knyta an till medeltidens liturgiskt inspirerade poetik, snarare än till barocktidens uttrycksformer. Avhandlingen finns redan utgiven på Norma bokförlag under titeln Polsk poesi under mellankrigstiden: ett paradigmskifte. Exempel marialyrik.

Ulf Jonsson 2011-12-10

 

Läs mer här:

https://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/har-fods-en-nobelpristagare-i-litteratur

https://www.dn.se/kultur-noje/varmande-myller-motte-transtromer

https://www.svd.se/kultur/i-vantan-pa-transtromer_6699093.svd

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/live-nobel_6699845.svd

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dag, på Nobeldagen, tar Tomas Tranströmer i Stockholms konserthus emot världens främsta utmärkelse på skönlitteraturens område. Denna glädjefyllda händelse stämmer till eftertanke. Inte minst det faktum att priset i år ges till en poet med så starka religiösa-existentiella inslag, mitt i vår förment så sekulära kultur, är anmärkningsvärt.

När det i oktober tillkännagavs att Nobelpriset tilldelats Tranströmer var man på sina håll snabb med att framhålla Tranströmer inte vill lägga fast sig vid en tydligt uttalad bekännelse till någon specifik religiös konfession. Men den som läser hans poesi kan inte undgå att lägga märke till de tydliga öppningar mot tillvarons andliga dimension som den rymmer, ibland också uttryckt i explicit bibliska vändningar.

Genom att hålla sina egna personliga övertygelser för sig själv lämnar Tranströmer möjligheten för olika tolkningar öppen. Samtidigt förklarar han att ”bakom varje tvivel väntar ett halleluja om hörnet”. Vi vill idag gärna uppmärksamma våra läsare till Magdalena Slyks presentation av Tranströmers författarskap i artikeln ”Tomas Tranströmer – en konstnär i norr” ur Signum nr 5 från i somras.

I skuggan av Nobelfestligheterna ägde i dag, den 10 december, också en intressant doktorsdisputation rum vid Uppsala universitet inom ämnet slaviska språk. Det var Marousia Korolczyk som disputerade på en avhandling om nydanande polsk marialyrik från mellankrigstiden.

Att jungfru Maria spelar en central roll i polsk poesi förvånar naturligtvis ingen. Men i avhandlingen driver författaren tesen att just under mellankrigsåren utvecklades den polska marialyriken i en ny riktning genom att knyta an till medeltidens liturgiskt inspirerade poetik, snarare än till barocktidens uttrycksformer. Avhandlingen finns redan utgiven på Norma bokförlag under titeln Polsk poesi under mellankrigstiden: ett paradigmskifte. Exempel marialyrik.

Ulf Jonsson 2011-12-10

 

Läs mer här:

https://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/har-fods-en-nobelpristagare-i-litteratur

https://www.dn.se/kultur-noje/varmande-myller-motte-transtromer

https://www.svd.se/kultur/i-vantan-pa-transtromer_6699093.svd

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/live-nobel_6699845.svd