”Kristna för Europa” startar interaktiv hemsida inför EU-valet

Kristna bör bättre förstå Europa och aktivt delta i de politiska debatterna i Bryssel. Detta mål har ”Initiativet kristna för Europa” (IXE) ställt upp. I förberedelserna för EU-valet i slutet av maj har gruppen nu startat en interaktiv hemsida under titeln ”The Europe Experience”. Den finns på flera språk, skall stärka den europeiska medvetenheten hos medborgarna i EU och bli en permanent plattform för diskussioner över europeiska teman.

Hemsidan skall främja kunskap om EU i tre ”interaktionssteg”. På det första steget kan de som använder sig av hemsidan få information om kompetensen för olika EU-institutioner som parlamentet och kommissionen i de fem nyckelområdena ungdoms- och familjepolitik, ekonomisk och social politik, migration och asyl, varaktighet och yttre relationer. Det andra steget dokumenterar informationer om kyrkornas och kristna organisationers ställningstagande och konkreta politiska förslag till dessa tematiska områden.

Femton teologer från olika EU-stater, däribland pastoralteologen i Wien Regina Polak [se foto], har författat grundläggande texter till detta, som utifrån den kristna sociallärans perspektiv går in på aktuella socialetiska utmaningar. Båda delarna skall inspirera hemsidans besökare till det tredje steget: att aktivt delta i de europeiska debatterna om olika politiska frågor genom att till exempel skicka konkreta förslag till sina EU-parlamentariker.

Kathpress 2014-05-05

Informationer: www.theeuropeexperience.eu

Läs även artikel ur senaste numret av Signum: ”Glöm inte de fattiga när du röstar i EU-valet”