Abortmotståndare diskrimineras i Storbritannien

Nya regler, som ställer krav på dem som söker medicinska specialistutbildningar i Storbritannien, innebär att vederbörande måste gå med på att skriva ut preventivmedel och medel som framkallar abort, har lett till protester från dem som därmed blir uteslutna av samvetsskäl.

”Reglerna är diskriminerande”, säger Victoria Weissman, som går sista året som medicinstuderande. ”De inskränker rättigheterna för såväl medicinsk personal som personer med moraliska eller samvetsbetänkligheter”. Hon menar att reglerna diskriminerar många kvinnor hon mött, som skulle vinna på att diskutera dessa frågor med en praktiker som delar deras uppfattning om meningen med och ansvaret för sexualitet och fertilitet och respekten för livet.

Fakulteten för sexuell och reproduktiv hälsovård vid Royal College of Obstetricians and Gynecologists publicerade i februari sina krav på dem som vill ha specialistexamen inom detta fack och för att fullt ut uppfylla kraven på medlemskap i fakulteten. Man anförde vidare att vederbörande måste genomgå hela kursplanen för att få ut sin examen och den innefattar ”villighet att skriva ut alla slags hormonella preventivmedel inklusive abortframkallande preparat, oavsett personlig tro”.

Weissman sade att examensbeviset är nödvändigt för såväl alla allmänpraktiserande läkare som sjuksköterskor som på något vis är involverade i alla aspekter av reproduktiv hälsovård. Mer än 70 procent av alla utexaminerade brittiska läkare blir allmänpraktiker och just reproduktiv hälsovård angår en stor del av deras patienter.

De nu uppdaterade reglerna betonar att studenter med moraliska och religiösa invändningar mot ”alla slags preventivmetoder” medför att de inte kan uppfylla alla krav i kursplanen och följaktligen inte kan få ut något examensbevis”. Sjuksköterskor och barnmorskor har dock rätt att av samvetsskäl slippa medverka vid aborter och artificiell insemination. Enligt Weissman omfattar reproduktiv hälsovård mycket mera än enbart att förhindra eller avbryta nytt liv. Hon förklarade att abortframkallande medel förhindrar ett befruktat ägg, alltså ett nytt mänskligt embryo, att inplanteras och således resulterar i ett missfall, att graviditeten avbryts, med andra ord abort. Ett ingripande sedan konceptionen ägt rum innebär att ett redan existerande liv förhindras att utvecklas och överleva, ett brott mot såväl Femte budet som den hippokratiska läkareden.

De nya reglerna har mött kritik även från dr Peter Saunders, ordförande i Christian Medical Fellowship. Han har antytt att den nya policyn skulle kunna anses utgöra olaglig diskriminering av dem som hyser vissa religiösa eller moraliska betänkligheter och håller inte för uteslutet att några ministrar skulle protestera, eller att en grupp läkare och sjuksköterskor skulle kunna tänkas väcka åtal mot fakulteten.

National Catholic Register 2014-05-04