Kardinal Müller skarpt kritisk mot ordenssystrar i USA

Troskongregationen anklagar samarbetsorganisationen för ordenssystrar i USA för svåra irrläror. I skarpa ordalag fördömer Troskongregationens prefekt, kardinal Gerhard Ludwig Müller, i en nyligen offentliggjord förklaring att deras samarbetsorganisation kommer allt närmare världsliga uppfattningar, som tydligt avviker från den katolska läran.

Dokumentet, som publicerats på Troskongregationens hemsida, anklagar dessutom Leadership Conference of Women Religious (LCWR) för att inte lyda Vatikanens direktiv på ett sätt som gränsar till sabotage. Inom LCWR har de flesta av de kvinnliga ordnarnas ledare gått samman.

Müller träffade under onsdagen i förra veckan en delegation från LCWR. I sin text kräver Müller av ordenssystrarna att de ska gå med på att Seattles ärkebiskop, James Peter Sartain [se foto], som har Heliga stolens uppdrag att leda reformeringen av den kyrkligt erkända organisationen, får ”en aktiv roll” i organisationens liv.

Konkret anklagar Müller LCWR bland annat för att på egen hand offentligt ha visat uppskattning av en kvinnlig teolog, vars skrifter enligt USA:s biskopar innehåller svåra irrläror. Detta måste ses som en ”öppen provokation” mot Heliga stolen.

Dessutom ska LCWR ha öppnat sig alltmer för idén om ”medveten evolution”, som den omstridda agnostiska new age-filosofen Barbara Marx Hubbard har utvecklat. Hennes grundtes strider enligt Müller mot den kristna uppenbarelsen och påminner om gnosticismen, som kyrkan redan tidigt i sin historia fördömde som heretisk.

”Medveten evolution pekar inte på den oändliga värdet för generationen av unga kvinnor, att lämna allt och efterfölja Kristus”, menar Müller. Tanken på ”medveten evolution” utgår ifrån att människan har nått ett utvecklingstillstånd med förmågor, som tidigare beskrivits som gudomliga. Detta gör det möjligt för henne att ensam forma sin framtid.

Man kan fråga sig, menar Müller, om ordenssystrarna överhuvudtaget faktiskt uppfattar distansen mellan en sådan lära och den katolska uppfattningen. Vatikanen förväntar sig nu tydliga tecken på samarbete från de kvinnliga ordensledarna, som företräder cirka 80 procent av alla ordenssystrar i USA.

Redan under påven Benedictus XVI inledde Heliga stolen en undersökning av LCWR efter allvarliga anklagelser. Ordenssystrarna skulle i frågor som homosexualitet, prästvigning av kvinnor, abort och preventivmedel företräda uppfattningar som tydligt avviker från det kyrkliga läroämbetet. LCWR avvisade kritiken och kritiserade den bristande transparensen i undersökningsförfarandet.

I maj 2013, under påven Franciskus, ägde den internationella konferensen för kvinnliga ordensledare rum, vilket återigen aktualiserade ämnet. Ett visst uppseende väckte där den kritik som kardinal João Braz de Aviz [se foto], prefekten för ordenskongregationen, riktade mot Vatikanens sätt att bemöta LCWR. Aviz beklagade sig inför de kvinnliga ordensledarna över att Vatikanens åtgärder i fallet med den obotfärdiga samarbetsorganisationen inte hade stämts av med honom.

Det tolkades omedelbart som kritik av Troskongregationen, som hade satt LCWR under uppsikt av ärkebiskop James Peter Sartain. Saken skapade en sådan uppståndelse att Vatikanen såg sig föranledd att gå ut med ett klarläggande: Det finns inga interna meningskiljaktigheter beträffande hanteringen av LCWR. Prefekten för Troskongregationen, Müller, och prefekten för Ordenskongregationen, Aviz, arbetar nära tillsammans i denna angelägenhet, hette det i en förklaring. De citerade uttalanden av kardinalen själv återfanns dock inte i avståndstagandet.

Kathpress 2014-05-06

Kardinal Gerhard Müllers uttalande finner du i originaltext på engelska nedan:

Meeting of the Superiors of Congregations for the Doctrine of the Faith with Presidency of the Leadership Conference of Women Reilgious (LCWR), 30 April 2014, Opening Remarks by Cardinal Gerhard Müller
https://www.doctrinafidei.va/muller/rc_con_cfaith_doc_20140430_muller-lcwr_en.html

Dennis Coday på National Catholic Reporter har skrivit en läsvärd kommentar (5 maj 2014) här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Troskongregationen anklagar samarbetsorganisationen för ordenssystrar i USA för svåra irrläror. I skarpa ordalag fördömer Troskongregationens prefekt, kardinal Gerhard Ludwig Müller, i en nyligen offentliggjord förklaring att deras samarbetsorganisation kommer allt närmare världsliga uppfattningar, som tydligt avviker från den katolska läran.

Dokumentet, som publicerats på Troskongregationens hemsida, anklagar dessutom Leadership Conference of Women Religious (LCWR) för att inte lyda Vatikanens direktiv på ett sätt som gränsar till sabotage. Inom LCWR har de flesta av de kvinnliga ordnarnas ledare gått samman.

Müller träffade under onsdagen i förra veckan en delegation från LCWR. I sin text kräver Müller av ordenssystrarna att de ska gå med på att Seattles ärkebiskop, James Peter Sartain [se foto], som har Heliga stolens uppdrag att leda reformeringen av den kyrkligt erkända organisationen, får ”en aktiv roll” i organisationens liv.

Konkret anklagar Müller LCWR bland annat för att på egen hand offentligt ha visat uppskattning av en kvinnlig teolog, vars skrifter enligt USA:s biskopar innehåller svåra irrläror. Detta måste ses som en ”öppen provokation” mot Heliga stolen.

Dessutom ska LCWR ha öppnat sig alltmer för idén om ”medveten evolution”, som den omstridda agnostiska new age-filosofen Barbara Marx Hubbard har utvecklat. Hennes grundtes strider enligt Müller mot den kristna uppenbarelsen och påminner om gnosticismen, som kyrkan redan tidigt i sin historia fördömde som heretisk.

”Medveten evolution pekar inte på den oändliga värdet för generationen av unga kvinnor, att lämna allt och efterfölja Kristus”, menar Müller. Tanken på ”medveten evolution” utgår ifrån att människan har nått ett utvecklingstillstånd med förmågor, som tidigare beskrivits som gudomliga. Detta gör det möjligt för henne att ensam forma sin framtid.

Man kan fråga sig, menar Müller, om ordenssystrarna överhuvudtaget faktiskt uppfattar distansen mellan en sådan lära och den katolska uppfattningen. Vatikanen förväntar sig nu tydliga tecken på samarbete från de kvinnliga ordensledarna, som företräder cirka 80 procent av alla ordenssystrar i USA.

Redan under påven Benedictus XVI inledde Heliga stolen en undersökning av LCWR efter allvarliga anklagelser. Ordenssystrarna skulle i frågor som homosexualitet, prästvigning av kvinnor, abort och preventivmedel företräda uppfattningar som tydligt avviker från det kyrkliga läroämbetet. LCWR avvisade kritiken och kritiserade den bristande transparensen i undersökningsförfarandet.

I maj 2013, under påven Franciskus, ägde den internationella konferensen för kvinnliga ordensledare rum, vilket återigen aktualiserade ämnet. Ett visst uppseende väckte där den kritik som kardinal João Braz de Aviz [se foto], prefekten för ordenskongregationen, riktade mot Vatikanens sätt att bemöta LCWR. Aviz beklagade sig inför de kvinnliga ordensledarna över att Vatikanens åtgärder i fallet med den obotfärdiga samarbetsorganisationen inte hade stämts av med honom.

Det tolkades omedelbart som kritik av Troskongregationen, som hade satt LCWR under uppsikt av ärkebiskop James Peter Sartain. Saken skapade en sådan uppståndelse att Vatikanen såg sig föranledd att gå ut med ett klarläggande: Det finns inga interna meningskiljaktigheter beträffande hanteringen av LCWR. Prefekten för Troskongregationen, Müller, och prefekten för Ordenskongregationen, Aviz, arbetar nära tillsammans i denna angelägenhet, hette det i en förklaring. De citerade uttalanden av kardinalen själv återfanns dock inte i avståndstagandet.

Kathpress 2014-05-06

Kardinal Gerhard Müllers uttalande finner du i originaltext på engelska nedan:

Meeting of the Superiors of Congregations for the Doctrine of the Faith with Presidency of the Leadership Conference of Women Reilgious (LCWR), 30 April 2014, Opening Remarks by Cardinal Gerhard Müller
https://www.doctrinafidei.va/muller/rc_con_cfaith_doc_20140430_muller-lcwr_en.html

Dennis Coday på National Catholic Reporter har skrivit en läsvärd kommentar (5 maj 2014) här