ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Troskongregationen anklagar samarbetsorganisationen för ordenssystrar i USA för svåra irrläror. I skarpa ordalag fördömer Troskongregationens prefekt, kardinal Gerhard Ludwig Müller, i en nyligen offentliggjord förklaring att deras samarbetsorganisation kommer allt...
Ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller, som är prefekt för Troskongregationen i Rom, förklarar i en intervju med den österrikiska katolska nyhetsbyrån Kathpress i dag onsdag den 12 februari, att han inte...
Kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga från Honduras har väckt uppseende genom att han offentligt förklarat vad han anser om prefekten för Troskongregationen i Rom, ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller. Kardinal Maradiagas omdöme...
Prefekten för Troskongregationen i Vatikanen, ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller, anser att befrielseteologin är en väsentlig del av den katolska kyrkan. Denna rörelse vill just bidra till teologin och inte bara...
Den ekumeniska kommuniteten från Berget i Rättvik var i Rom för fortbildningsdagar, och bekantade sig närmare med Rom och kyrkan. De hade även möjlighet till ett kort möte med prefekten...
Den nye påven satsar i kyrkoledningen i särskilt hög grad på effektivitet och synergi – inom ramen för kollegialiteten. För andra halvan av februari 2014 har han inkallat fyra kyrkliga...
Ärkestiftet i San Salvador vill inte lämna över arkiven från byrån för mänskliga rättigheter till statsförvaltningen. ”Ingen har rätt att göra anspråk på arkiven. Dokumenten förblir under kyrkan beskydd”, sade...
Denna vecka möter påven Franciskus den framstående befrielseteologen Gustavo Gutiérrez i Vatikanen. Denna nyhet presenterades i måndags i italienska medier, som hänvisar till prefekten för Troskongregation i Vatikanen, ärkebiskop Gerhard...
KATRIN ÅMELL Ett bakgrundsmaterial om den ansträngda relationen mellan de amerikanska ordenssystrarna och Vatikanen lades den 15 april ut på Signums hemsida. Av de länkade artiklarna vill jag särskilt rekommendera...
Påven Franciskus har manat katolska exegeter att vara trogna kyrkan. Att tolka den heliga Skriften får inte vara ”ett individuellt vetenskapligt företag” utan måste alltid infogas i ”kyrkans levande tradition”...